HomeNieuwsWelzijnGanzendrama neemt nog grotere vormen aan

Ganzendrama neemt nog grotere vormen aan

canadese ganzen.jpg
Het drama rond de geruimde en afgemaakte ganzen in Purmerend neemt steeds grotere vormen aan. Leken het eerst nog alleen de negen ganzen uit de Botterstraat die ten prooi waren gevallen aan de opruimwoede van de gemeente, nu ziet het er naar uit dat honderden ganzen zijn afgemaakt in strijd met de afspraken.

 

Toen de grote populatie van Canadese ganzen in Purmerend tot kleinere proporties teruggebracht moest worden, besloot de gemeenteraad dat de ganzen niet zouden worden afgemaakt. De ganzen die door het bedrijf Duke Faunabeheer werden gevangen zouden over het hele land worden ondergebracht. Ze zouden dus niet worden vergast. In een interview, dat Arie den Hertog van de firma Duke voor de Purmerendse Omroep Vereniging werd afgenomen, onthulde Den Hertog dat slechts 2% van de geruimde ganzen het er levend hebben afgebracht. De rest is vergast. Dat is in flagrante strijd met het raadsbesluit en de opdracht die daaruit voortvloeide van het college aan de firma Duke.

wethouder hans krieger (klein).jpgStadspartij P93, Leefbaar Purmerend 2001 en GroenLinks willen nu van het college weten wat deze hiervan wist, en welke maatregelen er worden genomen. Dat verantwoordelijk wethouder dierenwelzijn Hans Krieger (foto) inmiddels diep door het stof gaat omdat onder zijn ogen dit ganzendrama zich voltrok is wel duidelijk. GroenLinks, Leefbaar Purmerend 2001 en Stadspartij P93 zullen  donderdag 24 april a.s. het college van B&W in een zogenoemde ‘interpellatie’ aan de tand voelen over de ruiming en het afmaken van de ganzen Botterstraat en de uitvoering van het in het verleden in algemene zin met de raad afgesproken beleid dienaangaande.

Vragen die daarbij zullen worden gesteld zijn:

  • Hoe kan het dat 98% van gevangen ganzen worden afgemaakt en slechts 2% nog in leven zijn? Dit is in strijd met de besluiten/afspraken met de raad over de aanpak van de ganzenproblematiek.
  • Waarom houdt Duke zich niet aan de met de raad afgesproken regels m.b.t. het vangen en herplaatsen van ganzen?
  • Weet het college dat Duke zich niet houdt aan de afspraken met de gemeenteraad?
  • Zijn er instructies en zijn die wel gevolgd in het geval van de ganzen Botterstraat?
  • Ziet het college wel toe op de juiste uitvoering van de opdracht door Duke?
  • Wethouder Krieger heeft laten weten dat er maatregelen zijn genomen die een herhaling van de ganzen problematiek Botterstraat ook elders moeten voorkomen. Wat zijn die maatregelen?
  • Wordt Duke aansprakelijk gesteld voor de geleden schade?
  • Wordt Duke in gebreke gesteld t.a.v. de uitvoering van de opdracht?
  • Wordt afscheid genomen van Duke en naar een ander bedrijf uitgeweken?
  • Gaat het college in overleg met de buurtbewoners om te bezien wat er ter schadeloosstelling aan de situatie gedaan kan worden?

Klik hier voor een interview met de buurtbewoners en een reactie van de wethouder (RTV-NH).

Welzijn artikelen