HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningFunderingsproblematiek ook in Purmerend?

Funderingsproblematiek ook in Purmerend?

Plantsoengracht


Directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft, naar aanleiding van het tv programma De Monitor bevestigd dat er ongeveer een miljoen huizen dreigen te verzakken. Oorzaak is de afgelopen droge zomer die heeft gezorgd voor een lage grondwaterstand. De probleemgebieden staan in alle provincies, verdeeld over minstens 83 verschillende gemeenten. Met name huizen die gebouwd zijn voor 1970 lopen hierbij een risico.

Volgens de funderingsviewer https://www.kcaf.nl/aandachtsgebieden-funderingsproblemen/ behoren ook grote gedeelten van Purmerend tot de risicogebieden.

Helana Aslander van de Stadspartij stelde daarom dan ook aan het college hierover vragen.
Deze behelzen voornamelijk de vraag of de gemeente bekend is met de problematiek en in hoeverre daar onderzoek is en wordt gedaan in Purmerend.

De vraag is ook of de gemeente als er geen onderzoek hier alsnog het voornemen toe bestaat. Voorts of er overleg met de het Hoogheemraadschap plaatsvindt over de hoogte van het grondwaterpeil in relatie tot de funderingen van gebouwen. Om te zorgen dat er geen schade optreedt.

foto:  Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen