HomeNieuwsVerkeer en VervoerFietspad Hoornsebrug wordt na overleg met Fietsersbond en politie verbeterd

Fietspad Hoornsebrug wordt na overleg met Fietsersbond en politie verbeterd

Verbetering fietspad Hoornsebrug


Op 21 september 2022 heeft de raad een motie aangenomen over de Hoornsebrug. Het College is verzocht om in overleg met de Fietsersbond en de politie zorg te dragen voor aanpassingen van de voorzieningen voor fietsers op de Hoornsebrug en de gemeenteraad te informeren over de te nemen stappen.

Door een memo aan de gemeenteraad laat wethouder Lageveen de oplossing van het probleem weten.

Aanpassingen

In overleg met de Fietsersbond en politie is ervoor gekozen om een fietsvriendelijke afscheiding aan beide zijden van het fietspad aan te brengen.

Afbeelding 1 geeft de bestaande situatie weer. Afbeelding 2 toont de voorgestelde oplossing.
De gekozen afscheiding heeft een afgeschuinde rand en een beperkte hoogte waardoor de trapper van een fiets kan ronddraaien zonder de afscheiding te raken. De aanpassing wordt over de volledige lengte toegepast, daar waar de bestaande afscheiding te hoog is.

Uitvoeringsplanning

De werkzaamheden vinden plaats in de kerstvakantie (2022) en in week 1 van het nieuwe jaar. Er is gekozen voor deze periode om te zorgen dat schoolgaande leerlingen hier zo min mogelijk hinder van
ondervinden.

Verkeer en Vervoer artikelen