HomeNieuwsVerkeer en VervoerFeestelijke opening opgeknapte N 243

Feestelijke opening opgeknapte N 243

Feestelijke opening N243. het glas heffen: v.l.n.r. Jeroen Olthof ged. NH, Bart Krijnen weth. Koggenland, Coen Lageveen weth. Purmerend


De vernieuwde N243 tussen Alkmaar en Koggenland is op 29 september 2023 officieel geopend. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van de Schermerhornerweg, Middenweg en Noordervaart (N243). Met de aanpassingen is de weg veiliger gemaakt en heeft deze een meer ‘groene’ uitstraling gekregen en kan de weg weer jaren mee.

De in 2004 gestarte forse opknapbeurt van de N243 is afgerond. Met een goed georganiseerde feestelijke bijeenkomst bij de museummolen in de Schermer werd dit heugelijke feit luister bijgezet.
Veel lof kregen alle  betrokkenen: uitvoerders, aannemer en projectteam en ook de omwonenden.

Nico de Lange en Leo Schagen van de Beemster Polder Partij (BPP) en later van Stadspartij-BPP hebben dit project vanaf de start in 2004 gevolgd. Nico de Lange doet verslag.

De bewoners hebben samen met de BPP lang geijverd om het traject in een 60 km regime uit te voeren. Helaas kreeg deze inspanning geen gehoor.

Ook is er alles aan gedaan om delen van het traject in Beemster van stil asfalt te voorzien. Het draagvlak hiervoor bleek bij de gemeente Beemster te klein. Verschillende moties van de BPP konden de raad van Beemster niet over de streep trekken.

Bewoners van de Middenweg, met name de familie Netel, hebben in overleggen en gesprekken op een positieve wijze alles uit de kast getrokken om de leefbaarheid op te waarderen met stil asfalt, traject controle op snelheid. Alle waardering hiervoor. Dat het uiteindelijk is het geworden wat het nu is daar hebben zij nog altijd gemengde gevoelens over.

Wethouder Coen Lageveen heeft laten weten zich nog in te zetten om op geregelde tijden snelheid en/of trajectcontroles te houden, samen met de provincie Noord-Holland  gaat hij zich inspannen om Matrix borden te plaatsen.

Tot slot, voor de weggebruikers is het resultaat zeker een meerwaarde en is de veiligheid een stuk verbeterd. Door het toestaan van het landbouwverkeer op het traject en de vele rotondes wordt de snelheid getemporiseerd.

Helaas, voor de leefbaarheid en veiligheid langs het traject is het uiteindelijke resultaat voor de bewoners niet iets om de vlag voor uit te hangen.

Verkeer en Vervoer artikelen