HomeNieuwsVerkeer en VervoerExtra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

stadhuisa
Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een halfverdiepte parkeergarage aan de voorkant van het stadhuis en stelde hiervoor € 200.000 beschikbaar als voorbereidingskrediet.

De parkeervoorziening geldt als compensatie voor het verlies van parkeerplekken elders in de binnenstad door nieuwe projecten en door het verdwijnen van de tijdelijke parkeergarage ’t Lammetje. De locatie aan de voorkant van het stadhuis is vooral een goede oplossing voor mensen die langere tijd willen parkeren. Door de langparkeerders naar deze nieuwe parkeergarage te trekken, ontstaat in de andere parkeergarages en op de plaatsen in de binnenstad meer ruimte voor mensen die voor een korte tijd parkeren.

Eerder is de haalbaarheid van een parkeergarage onderzocht bij de Schapenmarkt en rondom de omgeving stadhuis. Op basis van dit locatie- en haalbaarheidsonderzoek en het advies van het college is nu gekozen voor de locatie aan de voorkant van het stadhuis. De gemeente zal de effecten van de parkeermaatregelen intensief volgen, zodat bij onbedoelde, negatieve effecten direct kan worden bijgestuurd.
Met een meerderheid van 25 stemmen steunde de raad het amendement van CDA, Stadspartij en Ouderenpartij AOV Purmerend om in het besluit op te nemen om direct na de totstandkoming van de parkeergarage voor het stadhuis te starten met de ontwikkeling van de Schapenmarkt – mogelijk in combinatie met een ondergrondse openbare garage voor auto’s en fietsen op deze locatie. Ondernemers en bezoekers van de binnenstad hebben aangegeven behoefte te hebben aan parkeerplaatsen dicht bij het centrum. Bovendien is er een grote behoefte aan woningen. De Schapenmarkt is een goede locatie voor zowel woningen als een ondergrondse parkeergarage.

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen