HomeNieuwsVerkeer en VervoerExtra parkeerruimte Donaulaan nodig!

Extra parkeerruimte Donaulaan nodig!

parkeren.png
Een aantal bewoners van de Donaulaan in de Weidevenne heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een groenstrook te wijzigen in parkeervakken. Het college van B&W wijst het verzoek af. Voor de woningen aan de Donaulaan zouden voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, er zou worden voldaan aan de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning. De Stadspartij heeft geteld en komt niet verder dan 0,6 plek per woning.
 

Argument hierbij van de bewoners is ook dat de groenstrook op dit moment al veelvuldig moet worden gebruikt als parkeerplaats. Het college zegt ook extra belang te hechten aan de aanwezigheid van openbaar groen in de wijk. Het college heeft het verzoek van de bewoners voor meer parkeerplekken evenwel afgewezen vanwege het voldoen aan de parkeernorm.

Fractielid Roald Helm van de Stadspartij is er wezen tellen. Er zijn achttien woningen en dienen dus volgens de gemeente 27 parkeerplekken aanwezig te zijn. Al tellende komt Roald Helm niet verder Ik heb de plekken geteld dan twaalf parkeerplaatsen. De Stadspartij heeft het college daarom gevraagd waar de ontbrekende vijftien plekken te vinden zijn.

Verkeer en Vervoer artikelen