HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningEvaluatie,  losloopgebied Penningkruid als uitrenveld geeft weinig overlast

Evaluatie,  losloopgebied Penningkruid als uitrenveld geeft weinig overlast

Slechts 11 reacties op bewonersbrief (460 adressen) op vraag om te reageren aan bewoners


Een Honden Ontmoetings Plek (HOP) commissie in De Gors, bestaande uit betrokken bewoners, heeft in 2019 een bewonersinitiatief ingediend bij de gemeente over het hondenbeleid in de wijk. Dit voorstel bestond uit het aanpassen van het losloopgebied (een veld zonder aanlijn- en opruimplicht) aan het Penningkruid tot een uitrenveld, dit is een omheind veld met een hekwerk van ca. 1 meter hoog waar honden los mogen lopen en waar een opruimplicht geldt.

Door een memo aan de gemeenteraad heeft wethouder Verkroost de stand van zaken m.b.t. het uitrenveld Penningkruid (De Gors) bekend gemaakt.

Aangezien het uitrenveld onder de wijkbewoners zowel voor- als tegenstanders had is er besloten om het uitrenveld als proef te realiseren en dit na een jaar te evalueren. Inmiddels is het uitrenveld ruim een jaar in gebruik, in die periode zijn er geen meldingen geweest van overlast. Daarnaast zijn er voor de plaatsing van de hekken van het uitrenveld en in het afgelopen jaar steekproefsgewijs tellingen gedaan, waarbij er geen grote toename of afname van bezoekers is geregistreerd.

Om verdere invulling te geven aan de evaluatie is door de gemeente de buurtbewoners gevraagd te reageren op de ervaring met het uitrenveld. De vraag is per brief gesteld aan 460 adressen in de wijk. Hier zijn 11 reacties op binnengekomen, waarvan 1 niet gaat over de situatie bij het uitrenveld maar overlast van hondenpoep elders in de wijk.

Gedrag honden en eigenaren kan beter

De ontvangen reacties laten zien dat het uitrenveld nog steeds niet aan ieders wensen voldoet. Toch lijkt dit minder met de plaatsing van het hekwerk te maken te hebben, meer om gedrag van honden en hun eigenaren. Wel kan de gemeente na deze proef concluderen dat het uitrenveld niet de gevreesde overlast heeft gegeven waar tegenstanders bang voor waren.

Op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar wordt de huidige situatie gecontinueerd en zijn de meldingen over niet opruimen hondenpoep en het parkeren opgenomen met de afdeling Handhaving. Zij zullen hier extra aandacht aan besteden in hun reguliere rondes.

Ruimtelijke Ordening artikelen