HomeNieuwsEconomieEU-pakket biedt ondersteuning aan Nederlandse boeren en tuinders

EU-pakket biedt ondersteuning aan Nederlandse boeren en tuinders

Beemster producten
foto Stadspartij


De economische impact van de oorlog in Oekraïne is stevig voelbaar bij boeren en tuinders. LTO Nederland en Europese koepelorganisatie Copa Cogeca hebben meerdere malen aandacht gevraagd voor de enorme kostenstijgingen van agrogrondstoffen, kunstmest, gas en diesel en verzocht tot noodsteun. LTO-voorzitter Sjaak Van der Tak: “De Europese Commissie heeft vandaag een steunpakket aangekondigd, mede dankzij onze inzet. We blijven benadrukken dat de omstandigheden erg onzeker blijven. Aanvullende noodmaatregelen moeten niet zomaar uitgesloten worden.” 

LTO Nederland heeft de afgelopen weken de grote zorgen van de Nederlandse agrarische sector gedeeld met verschillende vertegenwoordigers van overheden, waaronder Tweede Kamerleden en landbouwminister Staghouwer. LTO waardeert de inzet van de minister in Brussel  hierop. Daarnaast is met koepelorganisatie Copa Cogeca ook bij de Europese Commissie om noodsteun gevraagd. Het vandaag gepresenteerde pakket komt tegemoet aan deze wens.

Uitzondering op staatssteunregels
Het steunpakket bestaat uit verschillende onderdelen. Zo staat de Europese Commissie toe dat lidstaten maximaal 35.000 euro toekennen aan land- en tuinbouwbedrijven, zonder dat er sprake is van staatssteun.  Verder zijn er steunmogelijkheden voor zogenoemde energie-intensieve bedrijven, waarbij de aankoop van energie meer dan 3% van de productiewaarde bedraagt. De Europese Commissie staat lidstaten toe ook deze bedrijven tegemoet te komen. Het is aan Nederland in welke mate bedrijven daadwerkelijk ondersteund gaan worden.

Sjaak van der Tak: “Nu is het kabinet aan zet. Het steunpakket biedt een eerste verlichting, maar het succes gaat afhankelijk zijn van de duur en intensiteit van de oorlog.” LTO Nederland verzoekt landbouwminister Staghouwer aandacht te hebben voor de zwaarst getroffen sectoren en hierbij opnieuw het overleg met LTO Nederland, haar vakgroepen en aangesloten organisaties aan te gaan.

Flexibiliteit in GLB
Daarnaast zet de Europese Commissie de crisisreserve van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in. Deze reserve is bedoeld om agrarische bedrijven te helpen in geval van prijs- of marktinstabiliteit. GLB-betalingen worden eerder uitbetaald en lidstaten mogen tijdelijk afwijken van bepaalde vergroeningseisen. Zo mag braakliggend land in ecologisch aandachtsgebied toch worden ingezet voor productie. Dit om cashflowproblemen te voorkomen en de productiecapaciteit in de EU te vergroten. Hier heeft LTO om gevraagd.

Nog geen groen licht voor kunstmestvervangers
Afgelopen week spraken de EU-landbouwministers elkaar onder andere over mineralenconcentraten uit dierlijke mest (RENURE). LTO Nederland vraagt al jaren voor ruim baan voor dit duurzame alternatief voor kunstmest. Landbouwminster Staghouwer heeft, gesteund door de Tweede Kamer, de Europese Commissie nu gevraagd om RENURE goed te keuren als korte termijnoplossing, via een uitzondering op de EU-nitraatrichtlijn. Meerdere lidstaten vinden dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden, dus er lijkt meer draagvlak voor het voorstel van Staghouwer. Helaas is hier nog geen besluit over genomen. LTO blijft benadrukken dat het toelaten van RENURE als directe reactie op de oorlog in Oekraïne noodzakelijk is.

 

Economie artikelen