HomeNieuwsEconomieENECO Tour 2010 toch niet naar Purmerend

ENECO Tour 2010 toch niet naar Purmerend

eneco tour 1.jpg
De ENECO Tour komt in 2010 niet naar Purmerend. Met een brief aan het college B&W maakt de organisatie van ‘Purmerend op Koers’ bekend de organisatie van het wielrenevenement in het kader van de festiviteiten voor 2010, te hebben stopgezet.

Na het besluit van de garantstelling door de gemeente volgde in eerste instantie het plotselinge raadsbesluit omtrent de mobiele parkeergarage op de Schapenmarkt. Niettemin is er een initiërend gesprek gevoerd met enkele ambtenaren omtrent de benodigde faciliteiten, zoals veiligheid, logistiek, PR, etc. Daarbij is duidelijk geworden dat ook de gemeente Purmerend absoluut een lange voorbereidingstijd van tenminste een jaar nodig had.

Tijdens de nazomerfeesten 2008 wilde de stichting ‘Purmerend op Koers’ het evenement op grootse wijze aankondigen, maar dit werd doorkruist door de berichten in de media en op websites over een conflictueuze situatie bij de ENECO Tour organisatie. In de afgelopen maanden zijn er te veel onduidelijkheden ontstaan over de doorgang van dit of een vergelijkbaar evenement. Tevens is de vereiste voorbereidingstijd onmogelijk geworden.

 

ZIE OOK:

Lees voor meer informatie onderstaande brief van Purmerend op Koers aan het college van B&W.

Betreft  :  Stopzetting van het ENECO Tour evenement in 2010.

Datum  :  21 januari 2009

Geacht College,

Met deze brief delen wij u mede dat het bestuur van de stichting ‘Purmerend op Koers’ heeft besloten om  -in het kader van de festiviteiten in 2010-  de EnecoTour niet te doen plaatsvinden om hierna te noemen redenen en toelichtingen.

De voorbereiding

Eind 2006 heeft de Sportraad Purmerend met de heer H.M. van Mulukom, namens de stichting Ronde van Nederland voor 50 % licentiehouder van de Eneco Tour Organisation VOF en de beoogde organiserend directeur B. Voskamp, het eerste contact gelegd om voor het 600-jarig bestaan van de gemeente Purmerend een aansprekend groot sportevenement ‘te halen’. De organisatie van een introductiedag, de proloog met een lengte van 4,2 km. en de start van de eerste etappe vanuit Purmerend leken goed te passen. Bovendien staat de ronde van Purmerend sinds 1936 te boek als Nederlands eerste echte criterium, en is er met deze ronde in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan.
Een aantal personen hebben  -mede door communicatie met andere steden zoals Den Helder en Sittard-Geleen-  alle argumenten geanalyseerd, dat leidde tot een ‘bidbook’ voor het bestuur van de Eneco Tour en de presentaties aan het College en aan de Raad. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:

 • kan Purmerend dit organiseren qua parcours, ervaring en kennis
 • zijn er in de wijde omtrek van Purmerend voldoende hotelaccommodaties beschikbaar
 • zijn er voldoende technische faciliteiten
 • is er voldoende zicht op de benodigde sponsorgelden
 • is de gemeente bereid tot het stellen van een financiële garantie.

Aan de daarvoor gedane bezoeken aan de proloog van deze tour in Den Helder in 2006 en in Hasselt in 2007 hebben diverse prominente Purmerenders deelgenomen, die eensgezind waren in hun enthousiasme en overtuiging dat dit sportieve evenement Purmerend in 2010 het gewenste cachet zou opleveren.
Mede door dit enthousiasme werden in de presentaties hoge verwachtingen gewekt t.a.v. de uitstraling van het evenement, hetgeen resulteerde in een gemeentelijke garantstelling van € 135.000,=.

Voor de organisatie is de stichting ‘Purmerend op Koers’ opgericht. De stichting heeft voor een aantal  ambtenaren de presentatie herhaald. In dit eerste overleg zijn primaire afspraken gemaakt over gewichtige onderwerpen zoals veiligheid, faciliteiten en de inzet van personeel.

Onvoorziene ontwikkelingen en gevolgen

 • In de zomer van 2008 bereikten ons berichten over een conflict tussen de Nederlandse en de Belgische licentiehouders (i.e. stichting Ronde van Nederland en de BRRC- Belgian Road Runners Club), de daaraan gekoppelde juridische haarkloverij, de bemoeienis van de hoofdsponsor Eneco bv en de arbitrage en uitspraak door de overkoepelende Union Cycliste International (UCI).
  Kennelijk was de conflictueuze situatie dusdanig geëscaleerd, dat de communicatie tussen ‘Purmerend op Koers’ en de Nederlandse licentiehouder steeds moeizamer werd. Inhoudelijk kon slechts worden afgegaan op de diverse persuitingen zoals in kranten en op websites.
  Op uitnodiging van de Nederlandse licentiehouder hebben enkele personen, waaronder ook Purmerendse horeca-vertegenwoordigers, nog wel de proloog in Sittard-Geleen in september 2008 bezocht.
  Tijdens dit bezoek heeft er weliswaar communicatie plaatsgevonden met de heren Van Mulukom en Voskamp, maar het enige geventileerde nieuws was dat er opnieuw een gang naar de rechter werd voorgestaan.
  In de maanden hierna is bij ‘Purmerend op Koers’ doorlopend het voortbestaan van de Eneco Tour of een vervangend en gelijkwaardig evenement (Benelux Tour) ter sprake gekomen. Ook is stilgestaan bij de gevolgen van deze gang van zaken, zoals de krapte in de benodigde voorbereidingstijd en de gevolgen van het afhaken van de NOS TV, zodat er geen sprake meer zal zijn van de gewenste ‘exposure’.
  De in 2010 door SBS over te nemen TV-berichtgeving zal summier blijken en nauwelijks kijkers opleveren.
  De diverse rechtszaken en juridische haarkloverij werken verwarrend en vertragend. Voor het welslagen van een dergelijke evenement zijn een voldoende lange voorbereidingstijd en zekerheden nodig.

 • Een andere onvoorziene ontwikkeling is de algemene economische malaise a.g.v. de kredietcrisis van eind 2008 die gevolgen kan hebben voor de sponsoring van het evenement door grote bedrijven.

 • Tenslotte en niet onbelangrijk zijn de toewijzingen van ‘Le Grand Départ’ van de Tour de France aan Rotterdam en de start van de Italiaanse Giro in Amsterdam. Beide zullen in 2010 plaatsvinden en zouden een evenement als de Eneco Tour in ernstige mate devalueren, omdat de media-aandacht en publieke belangstelling veel meer zullen uitgaan naar die grote wielerevenementen.

Laatste overleg

Op maandag 19 januari heeft overleg plaatsgevonden met adviseurs zoals de Sportraad en het bestuur van de stichting ‘Purmerend Marktstad’ over de conflictueuze situatie tussen de betrokken organisaties, het bedrijf Eneco en de overkoepelende Union Cycliste International (UCI).
De ontstane slechte communicatie met de Nederlandse licentiehouder, de hiervoor genoemde onvoorziene ontwikkelingen en de voorziene slechte gevolgen voor Purmerend zijn tevens besproken.
Belangrijk is te constateren dat er met de licentiehouder geen enkele schriftelijke noch mondelinge overeenkomst is aangegaan.

In dit overleg is besloten om het evenement niet te laten doorgaan en geen gebruik te maken van de door de gemeente afgegeven garantstelling.
Als organisatie betreuren wij het genomen besluit ten zeerste, maar het  is wel de enige juiste.
Bijzondere dankzegging gaat uit naar het college van B&W en de gemeenteraad voor het in de organisatie gestelde vertrouwen.

Tenslotte delen wij mede, dat de licentiehouder van dit besluit op de hoogte zal worden gebracht en dat een persbericht zal worden vrijgegeven.

Wij hopen u hiermede uitgebreid te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
namens de stichting ‘Purmerend op Koers’

F.M. ROS                      
Secretaris

Economie artikelen