HomeNieuwsWelzijn"Plan multifunctionele sporthal in prullenbak"

“Plan multifunctionele sporthal in prullenbak”

early bird.jpg 

In de kadernota 2009-2016, die als voorloper voor de begroting in november 2008 dient, stelt het college van B&W voor om te bezuinigen op de bouw van een multifunctionele sporthal in Purmerend. Dit plan is in opdracht van het college door een extern bureau opgesteld. Het plan heeft mede de afschuw gewekt bij diverse sportverenigingen en bij de Purmerendse Sportraad, die de belangen van de Purmerendse sportverenigingen behartigt. “Wat het college wil, is een veredelde Beukenkamp”, zegde de voorzitter van de Sportraad, Erik Kammeijer, eerder tegen Dagblad Waterland. Tijdens de discussie over de kadernota kwam plotseling het bestaan van een eerder gemaakt eigen gemeentelijke plan met de optimale invulling van de multifunctionele sporthal aan het licht.

Het eigen gemeentelijke plan 
In de Purmerendse Sportnota, die in de zomer van 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt volop over ambities gesproken. Ook wordt er gesproken voor een optimale variant van de multifunctionele sporthal. De gemeentelijke afdeling sport heeft hiertoe in overleg met verenigingen en de Sportraad een plan opgesteld. Voor de kadernota heeft het college dit eigen gemeentelijke plan over laten maken door een extern bureau. Die heeft fors bezuinigd op het vloeroppervlak en de uitstraling van de sporthal. Er is minder bezoekersruimte en de vloeroppervlakte van de turnhal is ca. 40% kleiner dan in de eerder door de gemeente zelf uitgerekende optimale variant. Een voorstel van de Stadspartij om in ieder geval het Denksportcentrum te redden en weer te vergroten, haalde het in de gemeenteraad wel. Een voorstel om ook de hele sporthal weer volgens het oorspronkelijk plan uit te gaan voeren haalde het niet. Dit vooral door toedoen van coleegpartijen PvdA, VVD en CDA die het nu wel genoeg vonden zo.

Wethouder Keijzer niet bewust van eigen gemeentelijke plan 
Fractievoorzitter Ernst Ankersmit (foto)ernst.jpg hekelde de zwakke opstelling van sportwethouder Keijzer in het college. Die heeft aldus Ankersmit de slag verloren met de andere wethouders die het schaarse geld kennelijk in een nieuwe en grotere Purmaryn willen steken. Hoe is anders te verklaren dat een eigen gemeentelijk uitgedacht optimaal plan, plotseling wordt overruled door een plan van een extern bureau?Gaandeweg de discussie bleek dat de wethouder liet merken zich niet bewust te zijn van het bestaan van een eigen gemeentelijk plan. Dit terwijl het in de voorstellen van het extern bureau wordt aangestipt en Ankersmit beschikt over een e-mailbericht van een medewerker die er nadrukkelijk op wijst. Die medewerker spreekt juist zijn verbazin en verontwaardiging erover uit dat het eigen goede plan zo plotseling werd ingeruild voor een afgeslankt plan van een door het college ingeschakeld extern bureau.

Welzijn artikelen