HomeNieuwsVerkeer en VervoerEerste stap verbeteren parkeren binnenstad

Eerste stap verbeteren parkeren binnenstad

Claxonate2
Claxonate
Foto Stadspartij


Met de komst van de nieuwe Stadhuispleingarage zet de gemeente een stap in het verder verbeteren van de parkeermogelijkheden in de binnenstad. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden krijgen de Stadhuispleingarage en parkeergarage Claxonate een grotere rol in de parkeeropgave van de (binnen)stad. Voor de exploitatie van deze twee parkeergarages schrijft de gemeente een aanbesteding uit. Doel: een exploitant die er mede voor gaat zorgen dat de garages zo goed mogelijk benut worden waardoor er meer ruimte op straat overblijft voor bewoners en kort parkeren.

De aanbesteding voor het selecteren van een exploitant gaat na een positief raadsbesluit van start. Het college vindt het daarbij belangrijk dat de garages de meest logische keuze zijn om te parkeren, met een goedkoper tarief dan het parkeren op straat. Het college stelt de raad ook voor om de tarieven op straat aan te passen met alleen de indexering van de afgelopen jaren: €0,35 vanaf april 2023 (invoering bij ingebruikname nieuwe parkeergarage). Ook stelt het college voor om in 2023 een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen waarmee ondernemers samen met de nieuwe exploitant de parkeergarage kunnen promoten.

De voorstellen worden vanavond 19 mei in de Commissie Ruimtelijke Ordening besproken en op 2 juni in de raad.

Visie binnenstad

Op dit moment werkt de gemeente aan het programma Binnenstad. Parkeren en mobiliteit zijn een onderdeel van de visie die in het najaar wordt opgeleverd. Ondernemers, vastgoed/eigenaren, bewoners en andere stakeholders hebben meegedacht over wat er nodig is om de leefbaarheid te vergroten en tegelijkertijd de binnenstad bereikbaar en gastvrij te houden voor bezoekers.

Achtergronden

Purmerend groeit. Tot 2040 worden er meer dan 10.000 woningen gebouwd. Deze woningbouwopgave is deels een verdichtingsopgave: de bestaande ruimte wordt intensiever gebruikt. De woningbouwprojecten genereren een parkeerbehoefte én worden deels gerealiseerd op locaties die in gebruik zijn of waren als parkeerlocatie. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwe parkeerplaatsen toe. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden hebben we in 2019 parkeerbeleid opgesteld dat aansluit bij de verdichtingsopgave en de wens om de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden of zelfs te verbeteren. Hierin past onder andere het besluit om te komen tot een autoluwe en goed bereikbare binnenstad, geclusterd te parkeren aan de rand van de stad en daarvoor te investeren in een nieuwe parkeergarage en het sturen van parkeergedrag via parkeerregulering.

Verkeer en Vervoer artikelen