HomeNieuwsVerkeer en VervoerEerste flexibele verkeersdrempel in Purmerend

Eerste flexibele verkeersdrempel in Purmerend


Vorig jaar is de verkeerssituatie op de Van IJsendijkstraat aangepast. Tussen de Sportlaan en Achterom geldt nu eenrichtingsverkeer en er is meer ruimte gemaakt voor fietsers. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid ook in de nabije omgeving gegarandeerd blijft, zijn er aanvullende maatregelen gerealiseerd, waaronder de eerste ‘flex-drempel’ in Purmerend.

De aanvullende verkeersmaatregelen zijn genomen op de doorgaande route rond het  scholeneiland van de Purmerendse Scholen Groep (PSG) aan de Flevostraat – Koogsingel – Mr. P.J. Oudlaan. De maatregelen bestaan uit het verbeteren van twee voetgangersoversteekplaatsen bij de scholen, middengeleiders op de Koogsingel en Mr. P.J. Oudlaan en het aanbrengen van een flexibele, beweegbare verkeersdrempel bij de oversteek voor fietsers aan de Flevostraat. Deze snelheidsremmende drempel is nog niet eerder toegepast in Purmerend. De flex-drempel moet de verkeersveiligheid verhogen en er tegelijkertijd voor zorgen dat lijnbussen en de brandweer ongehinderd over de drempel kunnen.

Stadspartij pleitte al eerder voor toepassing flex-drempels
De Stadspartij heeft in 2009 het college al verzocht om te kijken naar het invoeren van deze verkeersremmende maatregel. Elders in het land werden toen al mooie resultaten geboekt. ‘Flex-drempels zijn elders in het land zeer succesvol,’ liet  (toen raadslid) Roald Helm van de Stadspartij weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Helaas werd dit alternatief toen door de meerderheid van de raadsleden van de hand gewezen. Het handelde toen om de herinrichting van de Overlanderstraat, Grotenhuysweg en de Van Osweg.
De PvdA-fractie suggereerde in de discussie toen zelfs dat fietsers eigenlijk op de Overlanderstraat, Grotenhuysweg en de Van Osweg niets te zoeken hebben en zelf het gevaar opzoeken omdat bij het ontwerpen van de Purmer-Noord is gekozen voor vrijliggende fietspaden door de gehele wijk langs de centrale doorgaande waterwegen. Het fietsverkeer hoeft hierdoor dan ook helemaal geen gebruik te maken van de wegen waar auto’s.  Ondanks dit gegeven besloot de meerderheid van de gemeenteraad toch, hoe paradoxaal ook, om op de Overlanderstraat wel fietssuggestiestroken aan te leggen.

Gelukkig zijn de meningen ten gunste van flex-drempels veranderd.

De werking van een flex-drempel
De drempel reageert op het gewicht van het naderende voertuig. Zodra het voertuig zwaarder is dan een gemiddelde personenauto, zakt de drempel. Hierdoor ondervinden buspassagiers minder ongemak van hobbels en kunnen brandweerauto’s bij nood sneller passeren. Bijkomend voordeel is dat vrachtverkeer minder geluid en trillingen veroorzaakt bij het passeren van de drempel.  

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Verkeer en Vervoer artikelen