HomeNieuwsSociale ZakenEenmalige koopkrachttegemoetkoming minima

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minima

geld208
Vandaag, 16 oktober 2014 start het ministerie van SZW een publiekscampagne waarin mensen van 18 jaar en ouder met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum worden geattendeerd op hun recht op een koopkrachttegemoetkoming in 2014.

Het gaat daarbij om een bedrag van 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.
Gemeenten hebben de taak om de koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 te verstrekken.
Een uitzondering hierop is de koopkrachttegemoetkoming voor personen die per 1 september 2014 recht hebben op een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’; deze personen ontvangen de koopkrachttegemoetkoming in oktober 2014 ambtshalve van de Sociale verzekeringsbank.

Er worden diverse middelen ingezet, zoals radiospots en advertenties in huis-aan-huis-bladen, die verwijzen naar een website waarop mensen zelf kunnen berekenen of zij recht hebben op de tegemoetkoming.

Sociale Zaken artikelen