HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningEen sociale huurwoning zoeken verandert

Een sociale huurwoning zoeken verandert

Meteorenflat2011
Sociale woning foto Stadspartij
De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Het voorstel voor een nieuwe verdeling is gisteren door de vijftien colleges van B&W vrijgegeven.
Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Daarmee willen gemeenten en corporaties recht doen aan woningzoekenden die een extra steun in de rug nodig hebben. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.

Wethouder Thijs Kroese: “Met dit nieuwe systeem wordt de verdeling van de schaarse sociale huurwoningen eerlijker. De starters krijgen een veel betere positie. Hetzelfde geldt voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie. Vooral de mogelijkheid maatwerk te leveren voor problematisch thuiswonende jongeren vind ik daarbij belangrijk.”

Wethouder Jan Houtenbos sluit aan bij wethouder Kroese: “Ik ben sinds kort wethouder Wonen en heb mij de afgelopen weken verdiept in dit onderwerp. Ik ben onder de indruk van wat de regio hier heeft neergezet voor woningzoekenden. Een nieuwe manier van verdelen van de schaarse sociale huurwoningen, die passend is bij deze tijd en zo ruimte geeft aan mensen die anders tussen wal en schip vallen.”
Wacht-, zoek- en situatiepunten
Het nieuwe systeem werkt met punten. De huidige inschrijftijd wordt omgezet naar wachtpunten. Wachtpunten blijven altijd behouden, tot het moment dat een nieuwe huurwoning gevonden is. Nieuw zijn straks de zoekpunten en situatiepunten. De bedoeling van zoekpunten is mensen die actief zoeken meer kans te geven. Daarmee hebben ze zelf meer invloed op het verkrijgen van een woning. Situatiepunten bouwt iemand alleen op als diegene specifieke dringende omstandigheden heeft.
Inwoners zijn uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten. 23.000 mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden zijn 1 op 1 overgenomen in het voorstel. De drie situaties zijn: relatiebreuk met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren.
Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met inschrijftijd, zoekduur en omstandigheden. Dit puntenaantal is bepalend voor de woningtoewijzing. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning.
  •     Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  •     Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten
  •     Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten
Voor wie niet actief zoekt nemen de zoekpunten ook weer af. Dat gaat in hetzelfde tempo als opbouwen: één punt per maand.
Het systeem met urgentie blijft bestaan. Aan urgentie zijn echter strikte regels verbonden. Als een woningzoekende snel een woning nodig heeft, maar te weinig inschrijftijd en niet in aanmerking komt voor een urgentie, komen ze in de knel in het huidige systeem. De toetsing op inkomen en gezinsgrootte verandert ook niet. En sommige doelgroepen blijven voorrang houden, zoals ouderen, grote gezinnen en voorrang voor eigen inwoners van een gemeente.
Procedure
Van 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen inwoners een reactie geven op het voorstel. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het voorstel. Het beleidsvoorstel en alle stukken die daarbij horen kunt u bekijken op www.socialehuurwoningzoeken.nl. De papieren stukken kunt u opvragen via woonbeleid@purmerend.nl t.a.v. mevr. J.M. Molenaar. Ook kunt u bellen naar (0299) 452 452.
Wilt u reageren?
Uw reactie moet gericht zijn aan het college. Een schriftelijke reactie stuurt u naar Postbus 15, 1440AA in Purmerend of Postbus 7, 1462ZG in Middenbeemster. U kunt ook een mail sturen naar woonbeleid@purmerend.nl ter attentie van het college van B&W (mevrouw J.M. Molenaar).

Ruimtelijke Ordening artikelen