HomeNieuwsWelzijnDerde van de zwembaden overtreedt veiligheidsregels

Derde van de zwembaden overtreedt veiligheidsregels

LeeghwaterbadPoortGroot
Overdekte zwembaden in Nederland zijn in het algemeen veilig. Toch kwam de VROM-Inspectie bij een derde van de baden ernstige veiligheidsovertredingen op het spoor, blijkt uit het Inspectierapport Alles boven water. Ernstige overtredingen zijn bijvoorbeeld dat onbevoegden een opslagvoorziening kunnen openen of vluchtwegen die geblokkeerd zijn. De VROM-Inspectie onderzocht de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen en de vluchtmogelijkheden voor bezoekers.
  

De Inspectie deed het onderzoek omdat bij zwembaden regelmatig calamiteiten voorkomen, voornamelijk door het ontsnappen van chloorgas. In 2006 en 2007 was sprake van 8 van dergelijke incidenten met gewonden.

De meeste incidenten gebeuren bij de zwembaden waar het water met chemicaliën wordt behandeld. Bij deze incidenten komt er bijna altijd chloorgas vrij. Gebruikers van zwembaden, maar ook het personeel, lopen dan risico om blootgesteld te worden aan chloordampen.

De Inspectie onderzocht de opslag en het gebruik van voornamelijk chloorbleekloog en de aanwezigheid van vluchtwegen bij calamiteiten. Bij 28 van de 72 onderzochte zwembaden heeft de VROM-Inspectie het bevoegd gezag (de gemeente) verzocht handhavend op te treden. Bij drie zwembaden waren vluchtwegen voor bezoekers in geval van nood onvoldoende beschikbaar.

Het onderzoek is gedaan onder overdekte openbare zwembaden en hotelzwembaden. Buitenzwembaden en campingzwembaden bleven buiten het onderzoek omdat die in het voorjaar (de onderzoeksperiode) meestal dicht zijn. Ook saunas deden niet mee omdat daar meestal maar weinig chemicaliën worden opgeslagen.

Zwembadpersoneel is over het algemeen goed op de hoogte van de veiligheidseisen en veiligheidsmaatregelen die gelden voor een zwembad waar met chloorbleekloog wordt gewerkt, constateert de Inspectie. Voortdurende aandacht voor de veiligheidssituatie bij het personeel blijft echter nodig.

keurmerk veilig.jpgDe Inspectie constateert ook dat het behalen van het keurmerk Veilig & Schoon zwembaden stimuleert om aan alle wet- en regelgeving te voldoen. De geldende VROM-regels zijn inmiddels in dat keurmerk opgenomen.

Het Spurd-Leeghwaterbad is niet bezocht maar heeft wel het keurmerk Veilig en Schoon.

Download hier het rapport ‘Alles boven water’.

 

Bron: Persvoorlichting VROM-Inspectie

Welzijn artikelen