Baanstee Noord Economie
Home Nieuws Economie Economische schade coronacrisis in MRA € 2,3 miljard per maand

Economische schade coronacrisis in MRA € 2,3 miljard per maand

stadsregioamsterdam
De coronacrisis leidt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot een economische schade van € 2,3 miljard per maand. De schade is het gevolg van de uitval van productie en het verlies van omzet door de maatregelen die zijn ingesteld tegen de verspreiding van het coronavirus. Wanneer deze maatregelen zouden voortduren tot 1 juni, dan krimpt de economie van de MRA in 2020 met 1,4 procent, terwijl dit jaar een groei was voorzien van 2,3 procent. De negatieve economische effecten worden sterker naarmate de maatregelen langer duren.
Indien de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot 1 juni, bedraagt de krimp van de economie in de MRA 1,4 procent in 2020. Omdat dit een globale schatting is met een grote mate van onzekerheid, zijn hierbij ook een boven- en een ondergrens aangegeven. Het meest optimistische scenario gaat uit van krimp noch groei (-0,0%) en het meest pessimistische scenario van een krimp van 2,7 procent. Dit blijkt uit onderzoek van SEO, het onafhankelijke onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de MRA.
Eerder onderzoek naar Groot-Amsterdam
Een eerder onderzoek van SEO, van begin april, naar de impact van de coronacrisis op de economie van de regio richtte zich nog alleen op de dertien gemeenten in de zogenoemde Corop-regio Groot-Amsterdam. In deze regio werden de negatieve economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus geschat op € 1,6 miljard per maand. In het SEO-onderzoek over de gehele MRA is deze schatting nu aangepast naar € 1,7 miljard per maand. Voor alle 32 gemeenten in de gehele MRA is de economische schade dus € 0,6 miljard per maand groter. De Corop-regio Groot-Amsterdam heeft een aandeel van ongeveer 75 procent in de economie van de MRA.
Crisis treft MRA relatief hard
Net als de economie van Groot-Amsterdam wordt ook die van de gehele Metropoolregio Amsterdam relatief sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het grote aandeel van sectoren zoals horeca, uitzendbureaus, groothandel en detailhandel in de economie van de MRA. Juist deze sectoren worden bovengemiddeld geraakt door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
Ruim half miljoen banen geraakt
Ruim een kwart van de banen in de MRA (28 procent) wordt direct of indirect geraakt door de maatregelen. Het gaat daarbij om 507.000 banen in de MRA. Voor heel Nederland wordt ongeveer 24 procent van de banen direct of indirect getroffen en gaat het om 2,5 miljoen banen. De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling voelt in de MRA de gevolgen voor de werkgelegenheid het hardst: zo’n 73.000 banen in deze sector worden door de maatregelen geraakt. Ook de detailhandel, restaurants en cafés zijn sectoren met relatief veel banen in de MRA.
De mate waarin de crisisregelingen van de overheid voor ondernemers effect sorteren, is niet bekend, waardoor de impact van de coronacrisis op de werkloosheid onzeker is. Door de rijksregelingen kunnen ondernemers hopelijk hun personeel voorlopig in dienst houden.
Tussenverslag: globale schatting van de impact
De onderzoekers benadrukken dat hun studie een tussenverslag is met een globale raming van de impact van de coronacrisis op de economie van de Metropoolregio Amsterdam en dat geen sprake is van een prognose. De werkelijke effecten hangen sterk af van de duur van de maatregelen en het verdere verloop van de crisis. De onderzoekers kijken nu verder naar de economische impact van de coronacrisis op de middellange en lange termijn, ook voor de verschillende deelregio’s in de MRA. Dan doen ze ook aanbevelingen voor het handelingsperspectief van de MRA. De uitkomsten van dit vervolgonderzoek worden binnenkort verwacht.
Download
Hier kunt u de rapportage van SEO over de impact van de coronacrisis op de economie van de Metropoolregio Amsterdam downloaden.

Economie artikelen

Wethouder Hegger: ‘een breder pakket aan steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers wordt uitgewerkt’

Wethouder Mario Hegger deed in de Begrotingsraad van november de toezegging dat hij de raad eind 2020 een nieuw pakket aan steunmaatregelen t.b.v. de...

Corona heeft forse impact op Noord-Hollandse economie

De impact van de coronapandemie op de Noord-Hollandse economie is zeer fors. De provincie Noord-Holland kijkt in de Voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda economie terug...

Eenmalige verruiming openingstijden supermarkten feestdagen

Door een brief aan de gemeenteraad wordt deze geïnformeerd over een eenmalige verruiming van de openingstijden van de supermarkten ronde aankomende feestdagen. De supermarktenbranche (vertegenwoordigd...

PBL voorziet forse toename van winkelleegstand binnensteden

De coronamaatregelen leggen een hoge druk op de economische vitaliteit van binnensteden. Het aantal passanten in de hoofdwinkelstraten is nog altijd veel lager dan...

Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam gaan samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen verkennen voor houtbouw in de regio. Hierbij wordt gedacht...

Aan de komst Van der Valk hotel naar kom A7 wordt doorgewerkt

Door een memo van wethouder Hegger is er nadere informatie over de vorderingen rond de ontwikkeling van de kom A7 en de komst van...

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat....

De lokale noodmaatregelen voor ondernemerin het kader van de Corona-crisis op een rijtje

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college opgesomd welke noodmaatregelen er vanaf 1 november zijn in het kader van de Corona- crisis...