HomeNieuwsVerkeer en VervoerEBS niet in staat de contractueel afgesproken dienstregeling na te komen

EBS niet in staat de contractueel afgesproken dienstregeling na te komen

Brief Adviescommissie Zaanstreek-Waterland: ‘EBS komt beloften niet na

Foto Stadspartij-BPP


Namens de Adviescommissie Zaanstreek-Waterland heeft wethouder Coen Lageveen in scherpe bewoordingen de dienstverlening van EBS aan de kaak gesteld.
Sinds 10 december jl. is EBS gestart met de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland. De adviescommissie Zaanstreek-Waterland heeft door een brief aan de contracthouder: Vervoersregio Amsterdam, haar ernstige zorgen geuit over de uitvoering van het vervoerscontract.  Het dagelijks bestuur van de Vervoersregio wordt nadrukkelijk verzocht richting EBS, erop aan te dringen de beloften (het contract) richting de reiziger waar te maken en de vele tekortkomingen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Het nieuwe vervoerplan van EBS voorziet in een forse uitbreiding van de dienstregeling. EBS heeft eerder aangegeven dat per 10 december de volledige dienstregeling – inclusief uitbreiding – zal worden gereden. Een week na invoering van de nieuwe concessie/ dienstregeling wordt geconstateerd dat dit niet is gebeurd. Ook daarna meldden reizigers dat bussen uitvallen, en ook opeenvolgende bussen niet rijden waardoor reizigers lange tijd op hun bus moeten wachten of bussen uiteindelijk overvol zijn.

Een ander belangrijk item dat grote zorgen baart is de verkeerde of onvolledige reisinformatie. Regelmatig wordt melding gedaan door reizigers die niet, niet goed of nauwelijks worden geïnformeerd over het uitvallen van buslijnen, waardoor ze vaak voor niets op de halte staan te wachten of niet duidelijk is of de bus al geweest is, nog moet komen of vervalt. Daarnaast zijn er ook de nodige problemen met het materieel en de MeerPlus app.

Niet nakomen vervoerscontract schaadt vertrouwen reizigers in betrouwbaar OV   

De Adviescommissie toont er begrip voor dat bij introductie van een nieuwe concessie/ dienstregeling niet alles meteen goed verloopt en er zaken zich voordoen die kleine problemen met zich meebrengen, maar de situatie van de afgelopen tijd gaat niet enkel om kleine problemen.

Ook in het recente verleden was er al veel en onvolledige reisinformatie en met de nieuwe dienstregeling lijkt deze situatie niet te zijn verbeterd. Het busvervoer is van groot belang voor veel verschillende reizigers die voor werk, opleiding of sociale contacten moeten reizen. En om een goed alternatief te bieden voor de auto.
Het is dan ook belangrijk dat het OV betrouwbaar is. De huidige situatie helpt hier niet aan mee.

Kortom, de Adviescommissie constateert dat EBS niet in voldoende mate in staat is haar bod gestand te doen. En dat de uitvoering van de dienstregeling ook al voor de start van de nieuwe concessie onvoldoende was. opgenomen.
Het opleggen van een boete zouden wij een begrijpelijke maatregel vinden, maar het helpt de reizigers niet. Daarom vindt de Adviescommissie het vooral van belang dat EBS zo snel mogelijk gaat leveren wat ze beloofd hebben in hun bieding. En dat er actief gecommuniceerd wordt over de stand van zaken. Als onderdeel hiervan wil de Adviescommissie  2 maal per maand concrete cijfers over de betrouwbaarheid en de genomen stappen.

Verkeer en Vervoer artikelen