HomeNieuwsVerkeer en VervoerEBS in grote financiële moeilijkheden door openbaar vervoer Waterland

EBS in grote financiële moeilijkheden door openbaar vervoer Waterland

ebsgeelrood
Naar nu pas bij de Stadspartij bekend wordt verliest EBS miljoenen per jaar op het busvervoer naar onze regio. Dit is het gevolg van een miscalculatie door EBS tijdens het maken van haar aanbieding tijdens de aanbesteding van de concessie Waterland. EBS heeft een te goedkope aanbieding gedaan zo blijkt nu. De wethouder van de gemeente Waterland Patrick Kools heeft dit in de gemeente Waterland bekend gemaakt.

EBS bereidt nu een groot aantal maatregelen voor om de efficiency (ook intern) te verbeteren en neemt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar aanbieding. Dat lijkt op mooipraat aangezien er een voorstel in de maak is voor een ander vervoersplan. Een ingrijpende (verslechterende?) wijziging van dienstregeling is een reële bedreiging.
EBS zegt mogelijkheden te zien om het lijnennet veel kosten effectiever te exploiteren, zonder dat dit ten koste gaat van de reiziger. Het huidige netwerk — zoals dat ook bij de aanbesteding door de Stadsregio is uitgevraagd —is in basis meer dan 25 jaar oud. EBS wil met nieuwe inzichten het openbaar vervoer voor de reiziger sneller, goedkoper en comfortabeler maken.
Dat zijn dezelfde bewoordingen waarmee EBS het contract binnensleepte, ten koste waarvan dat ging weten we thans.

Wethouder Kools van de gemeente Waterland sluit een faillissement van EBS niet uit

Wethouder Patrick Kools van de gemeente Waterland informeerde onlangs de Waterlandse gemeenteraad en toonde zich zeer verontrust over de situatie. Niet alleen vreest hij een slechter openbaar vervoer maar ook claims van andere vervoerbedrijven die de aanbesteding enige jaren terug van EBS verloren. Op de loer ligt het verwijt van de andere vervoerders dat EBS de spelregels van deze aanbesteding heeft geschonden. Het programma van eisen waarop alle aanbieders konden inschrijven zal als maatstaf moeten blijven dienen anders zullen de andere vervoerders zich (terecht) bedonderd voelen. Stadsregio en gemeenten kunnen dus niet zomaar in een nieuw voorstel van EBS toestemmen.

Als het aan wethouder Kools ligt dan komen dan ook alle scenario’s aan de orde: EBS neemt het verlies en de moedermaatschappij (Egged) legt het geld erbij, een faillissement, overname van de aanbesteding door een andere vervoerder, wellicht een nieuwe aanbesteding.

De afgelopen week zijn de portefeuillehouders en ambtenaren van de Waterlandse gemeenten nader geïnformeerd over de plannen zoals die op dat moment door EBS geconcretiseerd waren. Aan de portefeuillehouders is een akkoord gevraagd om EBS de plannen verder te laten werken. Zonder zich nu al vast te leggen op het resultaat.
Naar nu ook blijkt heeft EBS de afgelopen weken de betrokken organisaties in een aantal bijeenkomsten geïnformeerd en geconsulteerd (de Reizigers Advies Raad driemaal en de gemeenten tweemaal) over de marsroute naar het reddende vervoerplan. Ook zijn er tussen Stadsregio en gemeenten een aantal afspraken gemaakt, waardoor de portefeuillehouders goed op de hoogte worden gehouden tijdens het proces en bijtijds hun mening over de plannen kunnen geven.

Purmerendse gemeenteraad (nog) niet geïnformeerd

Kennelijk is dit in grote stilte gebeurd want informatie hierover heeft de gemeenteraad in Purmerend tot op heden niet ontvangen. In hoeverre de raadsleden van Purmerend die in de regioraad zijn vertegenwoordigt zijn geïnformeerd is ook onduidelijk.
Gelukkig was de informatievoorziening in de gemeente Waterland een stuk adequater en konden de Stadspartij raadsleden deze informatie oppakken.

Voor de hele regio is Stadsregio bestuurder Eric Wiebes verantwoordelijk voor het verdere verloop van het proces. Hij heeft tussen Stadsregio en gemeenten een aantal afspraken gemaakt, waardoor de portefeuillehouders goed op de hoogte worden gehouden tijdens het proces en bijtijds hun mening over de plannen kunnen geven.

De Stadspartij kijkt met verwondering naar dit hele proces waarover de gemeenteraad in Purmerend tot op heden dus niet is geïnformeerd. De Stadspartij kan zich niet voorstellen dat de EBS problematiek aan Purmerend voorbij zal gaan. Om daarover duidelijkheid te krijgen heeft Guus Jansen, raadslid Stadspartij, hierover vragen gesteld aan het college c.q. portefeuillehouder Hans Krieger.

Verkeer en Vervoer artikelen