HomeNieuwsVerkeer en VervoerEBS en gemeente vergaten te overleggen bij stremming spoorwegovergang

EBS en gemeente vergaten te overleggen bij stremming spoorwegovergang

spooroverwhere
In het weekend van vrijdagavond 22 t/m maandagochtend 25 augustus was de spoorwegovergang van Station Overwhere afgesloten voor alle verkeer. Dit i.v.m. het vernieuwen van de perrons.
Het gevolg hiervan was dat de EBS bussen een andere route reden. Hierdoor reden er totaal geen bussen door de H. Schaftstraat, de A. Schweitzerlaan en de H. Dunantstraat.

Reizigers uit Wheermolen moesten dus een behoorlijk eind lopen voor ze de eerste bushalte bereikten. Op de halte in de H. Dunantstraat stond dat de eerstvolgende halte in de Van IJsendijkstraat was, toch een flink stuk wandelen. Zeker voor de senioren in de Wheermolen gaf dit veel ongemak.

Pendelbusjes?
Coen Lageveen van de Stadspartij vroeg aan het college waarom EBS geen kleine busjes langs deze halte’s kon laten rijden, en dan de reizigers bij de eerste bereikbare bushalte zou kunnen afzetten. Afsluitingen geven altijd problemen maar daar moet toch vooral voor de senioren een oplossing voor zijn te vinden.

Reactie EBS
EBS laat in een reactie weten dat ze voor deze oplossing hebben gekozen omdat een extra lus via de Wheermolen tot teveel vertraging zou leiden. De werkzaamheden vielen samen met afsluiting van de Zeeburgertunnel, waardoor al veel vertraging is ontstaan op de lijnen van/naar Amsterdam. De haltes die uit zouden vallen heeft EBS voorzien van meldingen dat deze tijdelijk uit het bustraject werden genomen.
Ook de gemeente heeft de nodige aandacht besteed aan de stremming. Echter overleg tussen EBS en gemeente over omleidingsroutes, of eventuele inzet van een pendel is er niet geweest.

EBS verwijst voorts naar Pro rail die als veroorzaker van de stremming wordt aangeduid.

EBS en gemeente zeggen beterschap toe
Conclusie van Coen Lageveen is dat hoewel zowel gemeente als EBS van de stremming wisten, geen van deze partijen aandacht heeft gegeven aan vervangend vervoer. Pro rail zal er wel helemaal niet bij hebben stilgestaan. Een merkwaardige en zeer betreurenswaardig zaak.

 EBS en de gemeente laten weten dat een afstemming tussen gemeente en EBS in dergelijke gevallen wel de bedoeling is en er in het vervolg beter op toe zal worden gezien dat dit ook gebeurt. 

Verkeer en Vervoer artikelen