HomeNieuwsEconomieDrukke tijden, boeiende tijden?

Drukke tijden, boeiende tijden?

roald column.jpgHet zijn drukke en tevens boeiende tijden. In de maand mei worden de kadernota (vooruitblik naar de komende jaren) en de jaarrekening 2007(wat heeft het college gedaan met de centen van de burgers) in de gemeenteraad behandeld.  

De belangengroeperingen
De belangengroeperingen maken, terecht gebruik van de mogelijkheden om de Purmerendse fracties te bezoeken om zodoende aandacht te vragen voor hun plannen en wensen.
De dinsdagavonden zijn de meeste partijen aanwezig. Het is immers fractieavond.
Afgelopen weken kwamen het Purmerends Museum, Denksportcentrum en theater De Purmaryn langs.
Wat mij opviel is de verwevenheid van deze organisaties met de landelijke partijen. Vooral de PvdA is ruimschoots vertegenwoordigd binnen deze belangengroeperingen. Niet direct via raadsleden, maar wel via ex-raadsleden, bestuurslid, partijlid dan wel echtgenoot van een raadslid.
Als zoiets op Curaçao zou gebeuren wordt dit steevast door de Europese Nederlanders meteen betitelt als patronage. In Nederland heet zoiets als maatschappelijke betrokkenheid.
Het verweer is steeds hetzelfde: ‘het is vrijwilligerswerk, er is geen (noemenswaardige)vergoeding die eraan ten grondslag ligt’.

Maar hoe zit het met de immateriële vergoeding?
Iemand die zich verdienstelijk maakt geniet toch, al is het in eigen kring, aanzien.
Hoe onafhankelijk is bijvoorbeeld de PvdA fractie in Purmerend bij het beoordelen van de voorstellen die deze organisaties aangaan? Bij de ingediende voorstellen van de PvdA blijken al deze drie organisaties te kunnen rekenen op de steun van de PvdA.
Toeval?

De vergaderingen

Hieronder zet ik op een rijtje al de vergaderingen die ik als raadslid dien bij te wonen.    

  • 13 mei Grib(gemeentelijke resultaten in beeld) bijeenkomst
  • 14 mei vergadering van de rekenkamercommissie  (o.a. bespreking van de jaarrekening 2007)
  • 14 mei debattraining voor raadsleden (zodat u thuis via de televisie de vergadering uitkijkt zonder te zappen)
  • 19 mei bespreking kadernota
  • 26 mei  bespreking jaarrekening met de wethouder financiën en de accountant
  • 28 mei bespreking offertes herinrichting Koemarkt
  • 28 mei ledenvergadering van de Stadspartij P93
  • 29 mei Raadsvergadering (behandeling kadernota)

De vergaderingen die hierboven niet zijn vermeld, maar die ook plaats zullen vinden zijn:
De wekelijkse fractievergaderingen (alle dinsdagavonden) en de reguliere forumvergadering SOB op de tweede donderdag van de maand.
Daarnaast de gebruikelijke contacten me de burgers en instellingen en bijeenkomsten van verschillende organisaties.

Meimaand is inderdaad een maand waarin een raadslid het heel druk heeft. Tussen al deze vergaderingen door dien je als raadslid al die informatie te verwerken en tevens een gefundeerd oordeel te vellen.
Soms benijd ik de raadsleden van coalitiepartijen. Die kunnen zoals gebruikelijk achterover leunen en zich scharen achter de voorstellen van het college.
Dat geldt zeker niet voor een raadslid van een oppositiepartij zoals de Stadspartij. Die probeert, vaak tegen beter weten in, de raadsleden van de coalitiepartij te overtuigen van zijn of haar gelijk. Helaas is het nog steeds zo in de Purmerendse politiek dat het getal (aantal raadsleden per fractie) de doorslag geeft en niet de kracht van de argumenten.

De stadsverwarming
Tussen al de mooie plannen en ‘feel good’ berichten van het college, wordt vergeten dat de financiële positie van de gemeente Purmerend niet zo rooskleurig is als velen u willen doen geloven.
De schuld van de stadsverwarming bedraagt meer dan 0,1 MILJARD euro’s. Het college blijft struisvogelpolitiek bedrijven en laat voor het gemak deze schuld buiten beschouwing.
Hoe kan dit, zult zich als burger afvragen.
Heel simpel. Het college heeft een spreadsheet gemaakt waaruit blijkt dat de Stadsverwarming in 2019 de schuld ad 0,1 MILJARD volledig heeft weggewerkt. Het probleem is echter dat 2019 nadert en de kans dat deze prognose uitkomt, wordt steeds kleiner en kleiner.
Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (de toezichthouder) zit blijkbaar te slapen. In plaats van Purmerend onder preventief toezicht te plaatsen, zijn ze akkoord gegaan met het spreadsheet van het college.
De Stadspartij blijft zich zorgen maken om de torenhoge schulden van de stadsverwarming. Wij vrezen dat we echter de roependen zijn in de woestijn.
Ook het door Purmerend zelf ingeschakelde onderzoeksbureau Cebeon (Centrum Beleidadviserend Onderzoek b.v.) waarschuwt voor de risico’s voor de toekomstige begrotingsruimte gezien de huidige uitgaven – en inkomstenstromen van de Stadsverwarming. Het college en de meeste andere partrijen steken ‘de kop in het zand’ als wordt gewezen op de risico’s voor volgende generaties Purmerenders.

Het is voor de coalitie in het algemeen en de PvdA in het bijzonder, natuurlijk veel gemakkelijk om geld aan allerlei leuke dingen uit te geven dan de tering naar de nering te zetten.
De volkswijsheid dat je ‘het dak moet repareren als de zon schijnt’ is niet aan de PvdA, laat staan de andere collegepartijen VVD en CDA, besteed.

Economie artikelen