HomeNieuwsEconomieDraagvlak Ondernemersfonds natte vingerwerk

Draagvlak Ondernemersfonds natte vingerwerk

geld3
Het is voor veel ondernemers een doorn in het oog: meebetalen aan allerlei activiteiten terwijl de buurman niet meebetaalt maar er toch van profiteert. In de gemeente Leiden is met instemming van de ondernemers een Ondernemersfonds ingesteld dat wordt gevoed via een opslag op de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijfsgebouwen, het zogenoemde ‘Leidse Model’.

De afgelopen tijd hebben de ondernemers en bedrijven in Purmerend met hulp van het college van B&W gezocht naar mogelijkheden om meer ondernemers en pandeigenaren financieel bij te laten dragen aan de promotie en economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in de binnenstad van Purmerend.
In de commissievergadering Algemene Zaken van 11 februari jl. presenteerde het college van B&W een voorstel om een ondernemersfonds te gaan stichten. Met de ondernemersverenigingen is dit voorstel ontwikkeld.
Kern ervan is een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor niet-woningen met 15%. Deze maatregel geldt voor alle commerciele en niet-commerciele ondernemers met een bedrijfsruimte (niet-woning) in Purmerend.

Die extra OZB vloeit vervolgens via de belasting van de gemeente naar een door de ondernemers zelf te beheren ondernemersfonds. Alle commerciële ondernemers en niet-commerciële ondernemers die nu ook OZB betalen voor een niet-woning worden via de15% extra lastenverhoging er nu met de haren bijgesleept om solidair en collectief ondernemersbelangen in de publieke ruimte te ondersteunen. De free riders ofwel de profiteurs van nu worden er via de gemeente alsnog via de OZB op aangeslagen.

VVD en CDA zetten zondermeer grote vraagtekens bij dit afdwingen van meedoen. Deze partijen vinden dat dit eigenlijk op deze manier niet kan.
De Stadspartij vernam van de ondernemersvereniging dat er een groot draagvlak is onder de ondernemers voor deze vrijwillige belastingverhoging. Bovendien verder dat wie zwijgt stemt toe geldt. En er blijkt veel te zijn gezwegen, wel door 75% van de commerciële en niet-commerciële ondernemers. De Stadspartij constateert gelijktijdig dat het college de bewering van ‘voldoende draagvlak’ niet heeft gecontroleerd en zich in dat opzicht baseert op ‘natte vingerwerk’.

Daarnaast heeft de Stadspartij grote zorg over de deelname van de niet-commerciële instellingen. Zo zullen sportverenigingen voor hun clubgebouwen ook 15% meer OZB dienen te betalen. Dat geldt ook voor woonzorginstellingen zoals dokterspraktijken, ziekenhuis, bejaardentehuizen, verblijven voor gehandicapten enz.
De Stadspartij nam als standpunt in dat niet-commerciële instellingen uitgezonderd dienen te worden van de extra OZB heffing. ‘Gemeentelijke eigendommen kunnen ook worden uitgezonderd, dus waarom dan ook niet de niet-woningen van die niet-commerciële instellingen?’ Zo vroeg Stadspartij woordvoerder Ernst Ankersmit aan het college, die daar een ontwijkend antwoord op gaf.

Helaas ziet het er naar uit dat een meerderheid van de raad het college vrij baan wil geven deze extra OZB voor het ondernemersfonds, op proef voor drie jaar, te laten innen. Het definitieve besluit erover zal door de nieuwe gemeenteraad in het najaar van 2010 worden genomen.
Ernst Ankersmit verzuchtte tegen de redactie: “Deze raad blinkt niet uit in kritisch vermogen om vanuit een helikopterview de belangen van alle betrokken Purmerenders goed te kunnen afwegen.
Natte vingerwerk kan toch geen grond zijn voor dermate ingrijpende beslissingen. In Purmerend kennelijk wel.”

Economie artikelen