HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningDoorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

Doorstroming bewoning bevorderen druppel op de gloeiende plaat

LOPPERHA1
Onderdeel van het aanpakken van de woningnood is het bevorderen van de doorstroming. Één van de doelstellingen van het coalitieakkoord. Het college heeft de afgelopen periode mogelijke maatregelen rondom doorstroming bij bewoning in kaart gebracht. Deze maatregelen zijn vervolgens voor een reactie voorgelegd aan de gemeenteraad.
De Stadspartij kijkt met zeer gemengde gevoelens naar deze opsomming in relatie tot een oplossing voor de heersende woningnood.
In de gehele stad zijn er diverse woningbouwprojecten. Het aantal woningen neemt toe. Desondanks is er nog steeds sprake van een groot tekort. Niet alleen in Purmerend maar in de hele regio. Inwoners moeten veel te lang wachten op een woning. De gemeente doet al wat het kan om deze wachttijd te beperken maar een feitelijke verkorting van de gemiddelde wachttijd is nog niet in beeld.
Wat de Stadspartij betreft heeft de aanpak van de woningnood momenteel de grootste prioriteit. Niet alleen wat Purmerend betreft maar zoals eerder genoemd voor de hele regio. De Stadspartij constateert dat, in het licht gezien van de woningnood, de genoemde maatregelen om de doorstroming te bevorderen een druppel is op een gloeiende plaat.
 College stel vast wat je realiseerbaar acht en voer dat uit
De Stadspartij vraagt het college dan ook om aan te geven welke van de genoemde maatregelen de grootste kans van slagen hebben. De specialisten (ambtenaren) die het college terzijde staan hebben immers het professioneel inzicht op wat werkt en wat niet. Aan de raad vragen naar een oordeel zal, naar de mening van de Stadspartij niet verder komen dan een soortgelijk lijstje met tijdens een ‘brainstorm’ verzamelde punten als thans aan de raad wordt voorgelegd.
En wat de Stadspartij betreft kunnen de succesvol te achten maatregelen dan direct in uitvoering worden gebracht. Mochten er dan financiële middelen voor nodig zijn dan hoort de Stadspartij dit graag.
Bouwen (ook in de regio) is de enige oplossing voor oplossen woningnood
Er zijn momenteel al vele bouwprojecten gaande in de stad, maar wat de Stadspartij betreft zorgt dit niet voor een oplossing op korte termijn. Het gaat nu om relatief kleine aantallen in de komende jaren. De echte oplossing voor het verminderen van de woningnood is het snel bouwen van veel meer woningen.

De overheid verplicht ons om dat nu binnenstedelijk te doen. Dat geeft allerlei, zeker ook vertragende, problemen (leefbaarheid, beleving bewoners). Ondertussen begint de stad ook nog eens vol te raken. De Stadspartij ziet daarom meer in het bouwen langs de stadsgrenzen van grote aantallen (betaalbare) woningen. Zoals een spoedige ontwikkeling van het ‘appeltje voor de dorst’ in de Purmer-Zuid.

Wij verwachten verder dan ook op korte termijn een voorstel van het college om het appeltje voor de dorst te gaan ontwikkelen. Bovendien is een in samenwerking met de regio in een daadkrachtige aanpak voor de bouw van een aanmerkelijk aantal woningen absoluut noodzakelijk.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen