HomeNieuwsEconomieDoorstart markt Weidevenne op Abel Tasmanplein

Doorstart markt Weidevenne op Abel Tasmanplein

Abel Tasmanplein
foto Stadspartij


De wekelijkse warenmarkt van Weidevenne mag tot het einde van dit jaar een doorstart maken op een gedeelte van het parkeerterrein van het Abel Tasmanplein. Het college heeft hiervoor op 4 oktober jl. groen licht gegeven. De warenmarkt is namelijk van grote maatschappelijke waarde voor de inwoners van de Weidevenne en een deel van de inwoners van de Gors. Al bijna 10 jaar biedt de markt wekelijks op donderdag veelal producten aan die niet in het winkelcentrum te koop zijn. Het gaat om een proefperiode tot het einde van het jaar.

De marktkooplieden van de markt hebben begin september 2022 contact gezocht met de gemeente. Zij stelden de vraag of een doorstart op een alternatieve locatie in de directe nabijheid van het winkelcentrum Weidevenne mogelijk is. De markt was eerst te vinden op het grondgebied van het winkelcentrum, waarvan Segesta eigenaar is. Door de komst van een nieuw filiaal van de Action wordt een deel van het winkelcentrum verbouwd. Hierdoor kunnen de marktkooplieden vanaf 26 september jl. niet meer bij hun marktstandplaats komen. De alternatieve locatie is gevonden op de parkeerplaats van het Abel Tasmanplein. Vanwege de grote tijdsdruk wil de gemeente medewerking verlening aan de verplaatsing tot het einde van het jaar.

Mario Hegger, wethouder Economische Zaken:
“Het is vanuit maatschappelijk oogpunt van belang dat wij als gemeente de medewerking verlenen aan dit initiatief. De markt draagt extra producten bij aan het aanbod van de dagelijkse boodschappen en is hiermee essentieel voor onze inwoners van Weidevenne en de Gors”.

Tijdens deze proefperiode gaat de gemeente samen met de marktkooplieden onderzoeken wat de beste variant is; een ‘Markt op afstand’ of een gemeentelijke warenmarkt. In het eerste geval blijft de organisatie in de handen van de marktkooplieden. En anders wordt de gemeentelijke warenmarkt in de nieuwe Marktverordening opgenomen, waarmee de gemeente moet zorgen voor de aanleg van voorzieningen zoals stroom.

 

Economie artikelen