Verkeer en Vervoer Verkeer en Vervoer
Home Nieuws Verkeer en Vervoer Doorfietsen in Noord-Holland

Doorfietsen in Noord-Holland

foto Provincie NH
De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden.
Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen of als zij er op uit gaan. Het is dan prettig om op veilige fietspaden te rijden, zonder obstakels, die je snel richting de plaats van bestemming brengen. Omdat veel fietspaden binnen de gemeentegrenzen vallen, stelt de provincie geld beschikbaar voor de gemeentelijke fietspaden die aansluiten op het regionale fietsnetwerk. 
De afgelopen jaren nam het fietsgebruik in Nederland flink toe. Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Ook worden grenzen verlegd: we fietsen steeds vaker en verder. En we stappen over op andere fietsmethoden, zoals de elektrische fiets of de speedpedelecs. 
Om het fietsen te stimuleren werkt de provincie Noord-Holland aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat het wegennet ontlast. Om op de plaats van bestemming te komen, moeten fietsers veelal ook routes over gemeentelijke fietspaden nemen. Indien deze fietspaden aasluiten op het regionale fietsnetwerk, kan een gemeente nu subsidie aanvragen om de fietspaden te verbeteren. 
Regionale fietsnetwerk
De provincie Noord-Holland stelt dit jaar ruim 4,3 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. Gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de Vervoerregio Amsterdam, kunnen tot en met 29 oktober 2020 (of totdat het subsidieplafond bereikt is) subsidie aanvragen voor de aanleg voor doorfietsroutes of andere investeringen in het regionale fietsnetwerk. Met het extra geld kunnen bijvoorbeeld fietspaden en –kruisingen verkeersveiliger gemaakt worden of nieuwe stukken fietspad of fietsbruggen of -tunnels worden aangelegd. Voorwaarde hierbij is wel dat de fietspaden al onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk. 
Zo gaat de provincie samen met de gemeenten in de regio Alkmaar het fietsnetwerk in de regio verbeteren en een aantal doorfietsroutes verder ontwikkelen. De overheden gaan onder andere aan de slag met een doorfietsroute van Heerhugowaard naar de IJmond via Alkmaar en Castricum. Hierover hebben zij een intentieverklaring ondertekend.
Subsidieregeling
Dit jaar is voor de subsidieregeling ‘Regionaal Fietsnetwerk Noord-|Holland 2020’ € 4.342.000,- beschikbaar. Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden in het subsidieloket op de website. Deze uitvoeringsregeling komt voort uit de nota ‘Perspectief Fiets’, waarin de ambities van de provincie om het fietsgebruik in de provincie te stimuleren staat beschreven.

Verkeer en Vervoer artikelen

Scenario’s t.b.v. op te stellen mobiliteitsplan richting 2040

Het wordt fors drukker Met een brief aan de gemeenteraad heeft het college een doorkijkje gegeven op de Mobiliteit tussen nu...

Claxonate klaar voor de toekomst

Vanaf 11 december 2020 beschikt parkeergarage Claxonate over een nieuwe parkeerinstallatie (slagboom en parkeerautomaat). Hierdoor wordt het makkelijker de garage in en uit te...

Meer bushaltes toegankelijk voor reizigers met beperking

Ongeveer 100 bushaltes in Noord-Holland worden zo aangepast dat reizigers met een beperking er gebruik van kunnen maken. De haltes worden hoger en breder,...

Stadspartij stelt voor snelheid remmende maatregelen te nemen in Purmer Noord

Op de Overlanderstraat en de Grotehuysweg in de Purmer Noord wordt regelmatig te hard gereden. Bewoners laten bij voortduring weten dat er dringend snelheid...

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra

Vervoerregio Amsterdam investeert 235 miljoen euro extra om Amsterdam en omliggende regio klaar te stomen voor de toekomst. Investeringen in verkeersveiligheids- en ov-projecten, zero...

Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit...

Werkgeversafspraken over spreiden werktijden en vervoer

‘Hyperspits behoort meer en meer tot verleden’. Ruim 20 grote organisaties in Metropoolregio Amsterdam ondertekenen werkgeversverklaring: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na...

Doorfietsen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden. Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen...