HomeNieuwsVerkeer en VervoerDoorfietsen in Noord-Holland

Doorfietsen in Noord-Holland

foto Provincie NH
De provincie Noord-Holland werkt aan één groot netwerk van aaneengesloten fietspaden.
Steeds meer Noord-Hollanders kiezen voor de (elektrische) fiets als zij naar hun werk reizen of als zij er op uit gaan. Het is dan prettig om op veilige fietspaden te rijden, zonder obstakels, die je snel richting de plaats van bestemming brengen. Omdat veel fietspaden binnen de gemeentegrenzen vallen, stelt de provincie geld beschikbaar voor de gemeentelijke fietspaden die aansluiten op het regionale fietsnetwerk. 
De afgelopen jaren nam het fietsgebruik in Nederland flink toe. Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Ook worden grenzen verlegd: we fietsen steeds vaker en verder. En we stappen over op andere fietsmethoden, zoals de elektrische fiets of de speedpedelecs. 
Om het fietsen te stimuleren werkt de provincie Noord-Holland aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat het wegennet ontlast. Om op de plaats van bestemming te komen, moeten fietsers veelal ook routes over gemeentelijke fietspaden nemen. Indien deze fietspaden aasluiten op het regionale fietsnetwerk, kan een gemeente nu subsidie aanvragen om de fietspaden te verbeteren. 
Regionale fietsnetwerk
De provincie Noord-Holland stelt dit jaar ruim 4,3 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten. Gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de Vervoerregio Amsterdam, kunnen tot en met 29 oktober 2020 (of totdat het subsidieplafond bereikt is) subsidie aanvragen voor de aanleg voor doorfietsroutes of andere investeringen in het regionale fietsnetwerk. Met het extra geld kunnen bijvoorbeeld fietspaden en –kruisingen verkeersveiliger gemaakt worden of nieuwe stukken fietspad of fietsbruggen of -tunnels worden aangelegd. Voorwaarde hierbij is wel dat de fietspaden al onderdeel uitmaken van het regionale fietsnetwerk. 
Zo gaat de provincie samen met de gemeenten in de regio Alkmaar het fietsnetwerk in de regio verbeteren en een aantal doorfietsroutes verder ontwikkelen. De overheden gaan onder andere aan de slag met een doorfietsroute van Heerhugowaard naar de IJmond via Alkmaar en Castricum. Hierover hebben zij een intentieverklaring ondertekend.
Subsidieregeling
Dit jaar is voor de subsidieregeling ‘Regionaal Fietsnetwerk Noord-|Holland 2020’ € 4.342.000,- beschikbaar. Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden in het subsidieloket op de website. Deze uitvoeringsregeling komt voort uit de nota ‘Perspectief Fiets’, waarin de ambities van de provincie om het fietsgebruik in de provincie te stimuleren staat beschreven.

Verkeer en Vervoer artikelen