HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningDoelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Doelstelling nieuwe woningen in 2018 gehaald

Bouwen1HA
Het doel om in 2018 75.000 nieuwe woningen te realiseren is gehaald. In totaal zijn er 79.585 nieuwe woningen bijgekomen. Dit blijkt uit de door het CBS gepubliceerde rapport “Transformaties op de woningmarkt”. Vorig jaar zijn er 13.000 getransformeerde woningen gerealiseerd. Het CBS maakte eerder bekend dat er in 2018 66.585 nieuwbouwwoningen zijn gebouwd, daar komen de 13.000 transformatiewoningen bij.  
Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit kunnen nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. Getransformeerde woningen ontstaan door bijvoorbeeld het aanpassen van kantoorgebouwen of maatschappelijk vastgoed zoals oude schoolgebouwen of een kerk.
Vooruitzichten
De afgelopen twee jaar is er, onder andere door het sluiten van woondeals, gewerkt aan een fundament om voldoende woningen te bouwen. Voor 2019 is de verwachting dat de doelstelling van minimaal 75.000 woningen ook gehaald wordt. Vanaf 2020 is extra inzet nodig om de bouwproductie hoog te houden.  Daarom heeft het kabinet 2 miljard euro beschikbaar gesteld om de woningmarkt aan te jagen en de bouwproductie op peil te houden.
(Red. De recente berichten over de stagnerende bouw als gevolg van Stikstof en met PFAS vervuilde grond lijken voor 2020 roet in het eten te gaan gooien.) 

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen