HomeNieuwsVerkeer en VervoerDoe ook mee met het nationale fietsonderzoek

Doe ook mee met het nationale fietsonderzoek


Fietstel-app meet fietsgedrag voor het verbeteren van landelijk fietsverkeer

De Nationale Fiets Telweek organiseert van 19 t/m 25 september het tweede grote nationale fietsonderzoek. Met een innovatieve onderzoeksapp wordt het dagelijkse fietsgedrag van de deelnemers deze week in kaart gebracht. De verzamelde gegevens worden gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties om ons fietsnetwerk te verbeteren. Op 19 september start de app automatisch met meten.

Nederland is een fietsland bij uitstek, met meer fietsen dan inwoners. Dat is positief, want fietsen is immers snel, duurzaam en gezond. De toename van het aantal fietsers leidt in het verkeer echter ook tot knelpunten. De Fiets Telweek biedt inzicht in ons fietsgedrag voor het ontwikkelen van een optimaal fietsnetwerk én fietsbeleid. De Fietstel-app registreert één week lang het fietsgedrag van deelnemers in Nederland, om in kaart te brengen welke routes zij fietsen, hoe lang zij erover doen en waar grote vertragingen zijn. De gemeenten uit de stadsregio Amsterdam krijgen na afloop van de Fiets Telweek beschikking over de (geanonimiseerde) fietsdata. Met nieuwe inzichten in het gebruik van hun fietsnetwerk kunnen zij met de Stadsregio acties ondernemen om het plaatselijke fietsverkeer te verbeteren en het fietsen – zowel binnen als buiten steden – prettiger en veiliger te maken.

Inzichten verrijken na een geslaagde 2015 editie

Het onderzoeken van fietsgedrag op deze wijze en schaal is uniek in de wereld. De Fiets Telweek 2015 was met 50.000 deelnemers een groot succes. Dit jaar hopen de Fiets Telweek en de deelnemende overheden het onderzoek op een nog grotere schaal uit te kunnen voeren. Afgelopen jaar zijn in Amsterdam en de regio diverse verbeteringen aangebracht in het fietsnetwerk. Door de onderzoeksresultaten van dit jaar te vergelijken met vorig jaar ontstaat beter inzicht in het effect van deze investeringen op het fietsgedrag. Om beter zicht te hebben op de huidige uitdagingen in het fietsverkeer, vragen de Stadsregio en haar gemeenten haar inwoners om mee te doen door de gratis app te downloaden.

Fiets je mee?

Meten is weten én verbeteren. Hoe meer fietsers meedoen, hoe meer waardevolle informatie er wordt verzameld. Daarom wordt heel Nederland gevraagd om zich aan te melden. Dit kan door de Fietstel-app op een smartphone te downloaden en vrienden vragen om dit ook te doen. Op 19 september begint de app het persoonlijke fietsgedrag automatisch te meten. Om mee te tellen en kans te maken op een Veloretti designfiets, hoeven deelnemers in die week alleen met locatievoorzieningen op hun smartphone aan op de fiets te stappen.

Verkeer en Vervoer artikelen