HomeNieuwsVerkeer en VervoerDeel Laan der Continenten afgesloten

Deel Laan der Continenten afgesloten

verkeersborden
Vanaf vrijdag 15 juli is het niet meer mogelijk vanaf de Donaulaan en de Amazonelaan op de Laan der Continenten te komen. Hiervoor komt een bewegwijzering voor een omleiding (zie tekening bijlage 1)

In de weekenden 17 en 18 juli en 21 en 22 augustus is dit deel van de Laan der Continenten geheel afgesloten. Hiervoor komt ook een omleiding (zie tekening bijlage 2).

Deze afsluitingen zijn nodig voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming in en buiten de Gemeente Purmerend. Hiervoor worden een aantal maatregelen getroffen.

  • een verdubbeling van de Laan der Continenten tussen het spoorviaduct en de A7
  • de rotonde wordt op de kruising met de Donaulaan en Amazonelaan veranderd in een zogenaamde turborotonde
  • vanaf de afrit A7 komt een bypass naar de Laan der Continenten In de planvorming zijn een aantal maatregelen opgenomen die de snelheid op de Laan der Continenten moeten beperken en de geluidsproductie zullen minimaliseren.

Tevens zullen de suggesties worden uitgevoerd die zijn gehonoreerd na de bewonersavond van 8 maart jl.

  • groen in de berm,
  • aanbrengen van een extra drempel en
  • het optimaliseren van het groene licht bij verkeerslichten bij het winkelcentrum voor rechtdoorgaand verkeer.

De geplande bypass vanaf de A7 kan dit jaar niet worden aangelegd. Hiervoor zal eerst een transportwaterleiding van de PWN moeten worden verlegd. De bypass wordt in het eerste halfjaar van 2011 gerealiseerd.De overlast voor u zal in het bijzonder de afsluiting van de rotonde zijn waardoor u met de auto zult moeten omrijden. Ook zal overdag enige geluidsoverlast mogelijk zijn. Busonderneming Arriva en de nood- en hulpdiensten kunnen de rotonde wel passeren. Het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden zal, in combinatie met de overige te nemen maatregelen rondom Purmerend, bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming in de regio.

ZIE OOK:

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Verkeer en Vervoer artikelen