HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningDeel golfbaanterrein Burggolf mogelijk woningbouwlocatie

Deel golfbaanterrein Burggolf mogelijk woningbouwlocatie

BurggolfBM
Op de Westerweg is een van de grootste golfbanen van Nederland gevestigd. Burggolf exploiteert daar een 36 holes golfcomplex.
Door de terugloop van het gebruik van de golfbanen en de hoge kosten van onderhoud wil de eigenaar van de golfbaan, Burggolf Investments, samen met de gemeente onderzoeken of een gedeelte van het terrein kan worden ontwikkeld als woningbouwlocatie.
Burggolf wil gefaseerd de golfbaan verkleinen naar een 18 holes golfbaan. Hierdoor zou er een  mogelijkheid kunnen ontstaan tot de realisatie van ongeveer 1500 woningen. Door goed gebruik te maken van de daar voor handen zijnde mogelijkheden kunnen groen en wonen worden samengebracht zodat er een mooie woonomgeving ontstaat.
Voor deze herontwikkeling heeft Burggolf gekozen voor BPD als begeleidende partij. BPD, vroeger bekend onder de naam Bouwfonds Nederlandse Gemeente, is geen bouwbedrijf of architectenbureau maar een gebiedsontwikkelaar.
Als gebiedsontwikkelaar heeft BPD veel ervaring in Purmerend en zijn directe omgeving. Voor het Burggolf terrein heeft BPD een eerste verkenning gemaakt en wil  over deze verkenning met de gemeente en Burggolf graag in gesprek.
Vanuit het college is besloten om gezamenlijk met Burggolf en BPD te gaan onderzoeken welk deel van het golfterrein kan worden ontwikkeld als bouwlocatie voor woningen. Van groot belang voor de inpassing van deze bouwlocatie is de ontsluiting, er ontstaan bij een dergelijke ontwikkeling veel verkeersbewegingen extra. Omwonenden zullen goed moeten worden betrokken in de voorbereiding en uitwerking van dit project.

De Stadspartij is enthousiast over deze ontwikkeling en juicht die van harte toe, het past naadloos in de ambitie van de woonvisie om 10.000 woningen in Purmerend incluis regio toe te voegen aan de voorraad woningen.  

De Stadspartij zal wel toezien op een goede mix van de te bouwen woningen waarbij de bestaande behoefte leidend moet zijn.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen