HomeNieuwsAlgemeen BestuurDe 'stilletjes' afkalvende begroting voor 2009 in Purmerend

De ‘stilletjes’ afkalvende begroting voor 2009 in Purmerend

ariewim.jpg
Opnieuw tegenvallers begroting’, kopte Dagblad Waterland op 2 juli jl. En de krant ging verder. ‘De gemeente Purmerend wordt opnieuw geconfronteerd met enkele tegenvallers voor de komende begroting. Enkele weken geleden werd al bekend dat de bouw van een onderwijs- en zorgcomplex in het Karekietpark miljoenen euro’s duurder uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Nu blijkt dat ook de resultaten van de Stadsverwarming Purmerend tegenvallen, en dreigen ook gestegen loonkosten het huishoudboekje in de war te sturen.’ De fractie van de Stadspartij keek vreemd op van dit bericht. Informeren bij de bron van het bericht, Arie Wim Boer (foto) van Leefbaar Purmerend 2001, leverde de achtergrondinformatie op.

Het blijkt dat de raadsleden op 20 juni jl. een bericht per e-mail kregen van het college over de voortgang van de begrotingsbehandeling voor 2009. Het eerste blad van de bij de e-mail bijgesloten brief bevatte een korte opsomming van zaken die tijdens de kadernota eind mei waren besloten. Net als de raadsleden van de Stadspartij had Boer deze mail even terzijde gelegd om zich voor te bereiden op de raadsvergadering van 26 juni jl. In die raadsvergadering kwam het te laat inbrengen van informatie aan de raad van wethouder Daan aan de orde hetgeen hij met medeweten van het voltallige college deed. 

Na de raadsvergadering was Arie Wim Boer de eerste die zijn leesachterstand ging inhalen. En wat las hij op de tweede pagina in het bericht van  20 juni? Precies… dat er nog meer zwaar begrotingsweer op komst is. Hadden we dat maar eerder gelezen, concludeerden Arie Wim en Ernst Ankersmit (Stadspartij) toen ze elkaar erover spraken. De raadsvergadering die nu net geen aangenomen moties van wantrouwen (tegen Daan) en treurnis (tegen college) opleverden had dan wel eens heel anders kunnen aflopen. Zeker als de veronderstelling zou zijn bevestigd dat het college over de slechte resultaten van de Stadsverwarming en de tegenvallende loonontwikkeling ook tijdens de behandeling van de kadernota op 29 mei jl al zou hebben geweten. 

Het wachten is nu op de aanvullende vragen van Arie Wim Boer over het tijdstip dat het college op de hoogte was en de precieze inhoud van de jobstijding.

  Lees hier het eerdere bericht over op onze website.

 

Algemeen Bestuur artikelen