HomeNieuwsVeiligheidDe Stadspartij wil snel een proef met buurtveiligheidsteams

De Stadspartij wil snel een proef met buurtveiligheidsteams

politieuniform
Amsterdam heeft op dit moment als pilot 4 buurtveiligheidsteams (kortweg BVT) om buurt veiligheids problemen aan te pakken.
De belangrijkste basis voor een goed draaiend  BVT is de samenwerking tussen de organisaties die nodig zijn om de problemen in de buurt aan te pakken.
Nieuw bij de aanpak is de nauwe samenwerking met de bewoners. Via een onderzoek- en communicatie project bepalen de bewoners zelf welke drie belangrijkste zaken in hun ogen direct aangepakt moeten worden.

Voor Purmerend zou de politie in Purmerend, in het bijzonder de wijkagent de coördinator van het BVT dienen te zijn.  Hij of zij is degene die er voor moet zorgen dat het een team gaat worden waarbij de uitvoering de kans krijgt om de problemen adequaat op te lossen.
De basis van het BVT in Amsterdam bestaat uit 1 buurtregisseur, 1 agent of twee surveillanten en twee toezichthouders.
Dat zou in Purmerend ook zo moeten. De toezichthouders worden daarbij door de gemeente Purmerend  betaald en vallen in de uitvoering onder de regie van de politie. Dit is van belang i.v.m. de informatie verstrekking en terugkoppeling van informatie.
De ervaring in Amsterdam leert dat de toezichthouders het beste kunnen worden geleverd vanuit de beveiliging branche.

De basis van het BVT wordt per probleem verder uitgebreid met externe partners.

De bewoners hebben veel invloed op de aanpak in de wijk. In eerste instantie geven zij aan welke problemen er moeten worden aangepakt. Daarna volgt vanuit het BVT terugkoppeling naar de bewoners toe over de resultaten van de aanpak.  Bij de terugkoppeling tijdens bewonersavonden, (uitnodigingen worden door folders en flyers huis aan huis verspreid) wordt duidelijk gemaakt hoe de stand van zaken is. Verder wordt aan de bewoners gevraagd vooral te blijven melden en zelf de buurt weer leefbaarder te maken door het organiseren en uitvoeren van bewonersinitiatieven.
Zo wordt de buurt weer van de bewoners en zal de overlast geen kans meer krijgen.

Het geheel past prima in wijkgericht werken. Het belangrijkste is dat de neuzen van de uitvoerders dezelfde kant op staan in het belang van de aanpak in de wijk.

In de van der Pekbuurt in Amsterdam Noord blijkt na bijna twee jaar dat de aanpak helpt. Daar zijn drie items aangepakt.
1. Afval/zwerfvuil op straat.
2. Jeugdoverlast.
3  Te hard rijden.

Wat betreft afval (1) is de buurt gebracht naar de schoonheidsgraad van 9.5 en dat is hoog. Daardoor is het nu één van de schoonste wijken van Amsterdam geworden.

Overlast door jeugd (2) is met de helft verminderd, waarbij ook de hulpverlening meer kans heeft gekregen om jongeren in een traject tot opleiding en werk te krijgen. Resultaat: bewoners spreken weer van een rustige buurt.

Het te hard rijden (3) wordt in 2010 aangepakt, door veel controles en het plaatsen van flex flex drempels in de van der Pekstraat.

De aanpak is volgens de Stadspartij goed over te nemen in Purmerend om te beginnen -op proef- met twee wijken, waar de bewoners het meest ontevreden zijn met de huidige wijze van het aanpakken van de problemen in hun wijk.

 Op de website van de politie Amsterdam-Amstelland staat een zeer informatief filmpje over de aanpak in de praktijk

Veiligheid artikelen