HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningDe Ark staat leeg door terugtrekken PSG

De Ark staat leeg door terugtrekken PSG

deark
Enkele maanden geleden heeft de Purmerendse Scholen Groep (PSG) de gemeente Purmerend verzocht gebouw De Ark, Wilhelminalaan 1, in gebruik te mogen nemen voor een school voor toptalent. Na uitgebreide interne afweging heeft de PSG dit verzoek echter plotseling ingetrokken.

In een brief van 21 november 2011aan het gemeentebestuur beargumenteert de PSG deze plotselinge koerswijziging. Als de belangrijkste redenen voor het terugtrekken van deze aanvraag noemt de PSG:

  1. De middelen die geïnvesteerd moeten worden om het gebouw ‘De Ark’geschikt te maken voor modern onderwijsgebruik gaan ten koste van de nieuwbouw en aanpassingen ten behoeve van de VMBO/Pro campus. Dit is voor het bestuur en directie van de PSG niet acceptabel.
  2. Na ingebruikname van de schoolbrug is er niet direct een ruimte gebrek op de HAV/VWO campus. (Anders is dat voor VMBO/Pro campus waar nog de nodige nieuwbouw een aanpassingen dienen plaats te vinden).
  3. Vanuit de Medezeggenschapsraad is aangegeven dat de leden van de raad van mening zijn dat de ingezette campusvorming nu niet moet worden doorbroken om een school voor topleerlingen te positioneren.

De Stadspartij beziet deze koerswijziging met verbazing. Met veel moeite en inspanning hebben de gebruikers van  het gebouw De Ark onlangs moeten verlaten en moesten op zoek naar een nieuwe behuizing. De gemeente blijft nu zitten met een leeg gebouw dat, voordat het verder kan worden benut, eerst een ingrijpende en dure verbouwing dient te ondergaan.

foto: PSG

Ruimtelijke Ordening artikelen