HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningDaling aantal verhuringen vlakt af

Daling aantal verhuringen vlakt af

woononderzoek
Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2013 met 2% gedaald; van 10.253 in 2012 naar 10.078 in 2013. Deze daling is kleiner dan het jaar ervoor en vlakt hiermee af. In 2012 werden in de stadsregio nog 19% minder sociale huurwoningen verhuurd. Het loten, dat in april geïntroduceerd is voor een deel van het aanbod, is succesvol gebleken. Dit blijkt uit de rapportage ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2013’.

In 2013 gingen 10.078 sociale huurwoningen van corporaties naar een nieuwe huurder in de Stadsregio Amsterdam. Het gaat om woningen met een huur onder de 681 euro (prijspeil 2013). In 2012 waren dit nog 10.253 huurwoningen. Hoewel het aantal verhuringen nog steeds terugloopt, lijkt het tempo in vergelijking met eerdere jaren af te vlakken. In deelregio Noord is het aantal verhuringen in 2013 zelfs gestegen ten opzichte van 2012. Wel neemt ook in 2013 het aanbod van huurwoningen met een huur tot  574 euro verder af.

Portefeuillehouder Ruimte en Wonen van de Stadsregio Lex Scholten: ‘Het aanbod aan sociale huurwoningen is minder hard gedaald dan voorgaande jaren. Dat is omdat ook de daling van het aantal verhuizingen afnam. Toch blijft de druk op de sociale voorraad erg hoog in deze regio. Samen met de corporaties staan we voor de opgave om de daling van het aanbod om te buigen, zodat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die hierop aangewezen zijn. In de Intentieverklaring Betaalbare voorraad die gemeenten en corporaties dit voorjaar ondertekenden is dan ook ruim aandacht voor voldoende beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Samen met de corporaties werken wij momenteel aan oplossingen om dit te bewerkstelligen.’

Meer starters, minder urgenten
In 2013 waren minder mensen actief op zoek naar een sociale huurwoning dan het jaar ervoor. Wel is gemiddeld vaker gereageerd op een woning; van 140 reacties per woning in 2012 naar 158 in 2013. Net als in het jaar ervoor accepteerde gemiddeld kandidaat nummer acht (8,1) de aangeboden woning. Verder zijn in 2013 meer woningen aan starters verhuurd, met als gevolg dat de doorstroming verder stagneert. Twaalf procent minder woningen ging naar voorrangskandidaten, gelijk aan 2.394 woningen.  Ten opzichte van 2012 is de gemiddelde inschrijfduur bij acceptatie van een woning licht gedaald van 8,4 jaar naar 8,1 jaar. Dit is een trendbreuk ten opzichte van eerdere jaren, waarin steeds een toename te zien was.

Volgens Europese regelgeving moet 90% van alle huurwoningen tot 681 euro verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tot 34.229 euro. In 2013 hebben corporaties 97% van hun woningen in de stadsregio toegewezen aan huishoudens onder deze grens. Daarnaast is er een regeling om  meer woningen toe te wijzen aan gezinnen met een laag middeninkomen (34.000 – 38.000 euro), omdat deze groep het qua woonlasten relatief het moeilijkste heeft op de vrije markt.

Om kansen te bieden aan woningzoekenden met een lagere woon- of inschrijfduur, introduceerde een aantal corporaties in april 2013 loting  voor een deel van hun woningen (maximaal 15% van het vrijkomende woningaanbod). In 2013 zijn op deze manier in totaal 553 woningen verhuurd, zo’n 9% van het totale aanbod van deze corporaties. Daarmee is het loten succesvol gebleken en vooral onder starters populair.

Ruimtelijke Ordening artikelen