HomeNieuwsVerkeer en VervoerD66 reageert op tariefsverhogingen openbaar vervoer

D66 reageert op tariefsverhogingen openbaar vervoer

arriva_bus

De Stadspartij verzet zich hevig tegen de voorgenomen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. Op Dichtbij.nl stond afgelopen vrijdag een artikel hierover gepubliceerd, Edwin Voorbij, gemeenteraadslid en regioraadslid namens D66 heeft hierop gereageerd. Hieronder zijn reactie.

Door minder inkomsten van de rijksoverheid zal de Stadsregio op een totaalbudget voor verkeer- en vervoer van ca. 452 miljoen toenemend moeten bezuinigen, in 2015 zal deze bezuiniging 83 miljoen bedragen. Minder krijgen, betekent minder uitgeven. Minder krijgen betekent ook hogere tarieven of minder lijnen. In juli is in de regionaal besloten dat het Dagelijks Bestuur met voorstellen moest komen. Deze voorstellen zijn in de regioraad op 11 oktober besproken.

Tarievenbeleid

Een aantal voorstellen waren technisch van aard, verschuiving van reserves en het faseren van projecten. Het voor de burger meest belangrijke punt, en waar de discussie over gaat, is het tarievenbeleid. Besluit punt 4 van het advies. Ik citeer nu uit de stukken, die overigens ook op internet zijn te vinden:

Het Dagelijks Bestuur stelt de Regioraad voor:
-. De tarieven in het openbaar vervoer in de Stadsregio per 1 januari 2012 te verhogen
-. het kilometertarief in alle concessies in het openbaar vervoer per 1 januari 2012 te verhogen tot 13,5 cent per kilometer
-. de opbrengst van verdere tariefsverhoging vanaf 2013 taakstellend op 8,5 miljoen per jaar te stellen.
-. De opbrengsten van deze tariefsverhogingen grotendeels in te zetten binnen de concessie Amsterdam.

Niet akkoord

Zoals ik al eerder heb gemeld, kan het niet anders dan de tarieven worden verhoogd. Maar van 10,5 cent per kilometer naar 13,5 cent is mij een stap te ver. Ook de wijze waarop de extra inkomsten worden ingezet kan ik niet mee akkoord gaan. Immers, de extra inkomsten worden ingezet in Amsterdam. Niet in onze regio.

Lijnen schrappen

Ik zei aan het begin van deze reactie dat er bezuinigd moet worden. Dat klopt, maar de investeringen moeten doorgaan. Zo moeten de metrostellen in Amsterdam worden vervangen, en dat kost geld. De bezuinigingen worden ook bereikt door het schrappen van lijnen of het minder frequent laten rijden van het OV. Hierover wordt in de regioraad van december ook over besloten. Welke lijnen “onder vuur” liggen is op dit moment niet bekend.

Amendement

In de regioraad van oktober heb ik als lid van de fractie D66, samen met mijn partijgenoot uit Amstelveen, mijn partijgenoten (minus 1) weten te overtuigen dat het voorstel niet onze goedkeuring kan krijgen. Samen met GroenLinks, PvdA en Red Amsterdam hebben we een Amendement opgesteld. Hierin hebben wij uitgesproken dat wij de stijging van het kilometertarief voor het OV in de regio niet acceptabel te vinden. Wij hebben voorgesteld de kilometerprijs voor 2012 met 1,5 cent te verhogen (daar komen we door de bezuinigingen echt niet onderuit) en de bezuinigingen anders dan tariefsverhoging en het schrappen van lijnen/haltes op te lossen. Ons belangrijkste voorstel was om de tariefsverhoging te differentiëren naar plaats, tijd en groepen reizigers.

Onacceptabel

Wat wilden we hiermee bereiken. Kortweg, Purmerenders maken de meeste kilometers in het OV naar Amsterdam. Dus het voorstel van het DB komt bij onze regio het hardst aan. Bovendien gaat dat geld niet naar Purmerend, maar naar Amsterdam. Dit is voor mij onacceptabel. We wilden bereiken dat de extra verhoging niet door zou gaan, en al helemaal niet in Waterland. Maar dat de Amsterdammers zelf, en hun bezoekers van de stad, de investeringen gedaan door verhoging van de tarieven zelf zouden ophoesten. Niet de Purmerenders die iedere dag in de bus naar het werk in Amsterdam gaan, die de Amsterdamse economie draaiende houden.

Amendement verworpen
Ons voorstel werd slechts gesteund door D66, PvdA, GroenLinks en Red Amsterdam en enkele individuele leden uit de kleinere fracties. En daarmee verworpen.

Edwin Voorbij
Raadslid Purmerend namens D66
Regioraadslid Stadsregio Amsterdam

UPDATE 24-10, 10:30 uur:

Ook het Noordhollands Dagblad schreef hier vandaag een artikel over.

ZIE OOK:

Verkeer en Vervoer artikelen