kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

regiometropoolDe coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is het aantal inwoners op veel plaatsen gedaald. De bevolking krimpt ook in gebieden waar het aantal inwoners in de eerste twee maanden van 2020 nog toenam. De bevolkingsafname komt niet alleen door oversterfte als gevolg van het virus, maar ook door de afgenomen immigratie. De omslag is relatief het sterkst in de regio Amsterdam, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In de weken vóór de corona-epidemie in Nederland groeide de landelijke bevolking wekelijks met 13,4 per 100.000 inwoners. In maart en april sloeg deze groei om in een bevolkingskrimp van 5,3 per 100.000 inwoners per week. De bevolking van Nederland nam in vier weken af met 3.708 personen.
De impact van de coronacrisis op de bevolkingsontwikkeling verschilt tussen regio’s. In delen van Drenthe en Zeeland nam de bevolking juist wat toe. De sterfte als gevolg van het coronavirus was hier relatief beperkt en migratie uit het buitenland speelt in deze regio’s een bescheiden rol, stelt het CBS vast.
Grootste verandering in regio Amsterdam
De grootste verandering in de bevolkingsgroei vond plaats in de zogenoemde Corop-regio Groot Amsterdam, een statistische indeling waartoe dertien gemeenten rond Amsterdam behoren. In de weken voor de coronacrisis groeide de bevolking hier met 34 per 100.000 inwoners per week, daarna was er een krimp van 23 per 100.000 inwoners per week. Deze daling hangt samen met een negatief migratiesaldo: in de regio vestigden zich minder mensen dan er vertrokken. Dit negatieve saldo komt zowel voor rekening van een dalende binnenlandse migratie als de afgenomen immigratie. Voor de coronacrisis kwamen veel arbeidsmigranten uit India, de Verenigde Staten en Europese landen naar Groot-Amsterdam, maar daarvan is nu volgens het CBS nauwelijks nog sprake. Maar ook de binnenlandse migratie daalde aanzienlijk.
Ook in de andere delen van de Metropoolregio Amsterdam heeft de coronacrisis een negatieve invloed op de bevolkingsontwikkeling. Zo sloeg de bevolkingsgroei in de agglomeratie Haarlem en in de Zaanstreek eveneens om in krimp en in de IJmond, de Gooi en Vechtstreek en Flevoland vlakte de bevolkingsgroei sterk af.

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...