Milieu
Home Nieuws Milieu M.O.B. verliest beroep tegen nieuwe biowarmtecentrale Purmerend

M.O.B. verliest beroep tegen nieuwe biowarmtecentrale Purmerend

StadverwHA
Foto Stadspartij

Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (M.O.B.), te Nijmegen heeft beroep ingesteld tegen het verlenen door de gemeente Purmerend van de omgevingsvergunning besluit van 23 oktober 2019 (het bestreden besluit) heeft voor de realisatie van een biomassacentrale inclusief waterbuffertank, ontvangstruimte en het aanleggen van een in- en uitrit aan de Visserijweg 51 te Purmerend.
 De rechtbank Noord-Holland heeft op 10 maart uitspraak gedaan in het geding tussen M.O.B. en de gemeente Purmerend over het verlenen van de omgevingsvergunning.
 De omgevingsvergunning behelst:
  • het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo en
een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo voor het realiseren van een biomassacentrale inclusief waterbuffertank, ontvangstruimte en het aanleggen van een in- en uitrit.
De biomassacentrale bestaat uit een 12 meter hoge opslagruimte voor houtsnippers, een 16 meter hoog ketelhuis en een schoorsteen van 20 meter. De waterbuffertank heeft een beoogde hoogte van 14,5 meter.
De rechtbank heeft het beroep van M.O.B. op alle aangegeven gronden ongegrond verklaart.
Beroep tegen deze uitspraak kan M.O.B. indienen bij de Raad van State.
Uitspraak:  RBNHO:2020:1744 

Milieu artikelen

Een vijfde Nederlanders verandert mening over aardgas door corona

Steeds minder mensen in Nederland vinden het een goed idee om van het aardgas af te gaan. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van HIER. In...

Vijftienhonderd zonnepanelen op De Beuk

Energiecoöperatie Zon op Purmerend, sportorganisatie Spurd, gemeente Purmerend en de provincie Noord-Holland hebben de handen ineengeslagen voor het realiseren van zoveel mogelijk zonnepanelen op...

Biogrondstoffen zo hoogwaardig mogelijk inzetten

Duurzame biogrondstoffen (biomassa red.) vormen een noodzakelijke en waardevolle bron voor een CO2-neutrale en circulaire economie en nodig om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor...

Raadsvoorstel: Verhuizing Milieustraat Purmerend naar de Baanstee Noord

Plan Milieustraat Baanstee Noord (gearceerd) foto: raadsstukken Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar...

Burgers gevraagd om kwaliteit kleine wateren te meten

Natuur & Milieu roept samen met de andere partijen jong en oud op om op www.vangdewatermonsters.nl een meetkit te bestellen en wateronderzoek te doen...

Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Nieuwe campagne MEER BOMEN NU van start. Heel Nederland kan meedoen. Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om...

Groene initiatieven in Noord-Holland gezocht

Netwerkplatform Groen Kapitaal is op zoek naar groene initiatieven die de biodiversiteit in Noord-Holland vergroten. Initiatiefnemers kunnen zich nu aanmelden voor de Gouden Roerdomp 2020...

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit langs Noord-Hollandse kanalen

Het is niet alleen mooi wandelen of fietsen langs oevers met bloeiende planten en rijke rietkragen: ze hebben ook een belangrijke functie voor de...