Milieu
Home Nieuws Milieu M.O.B. verliest beroep tegen nieuwe biowarmtecentrale Purmerend

M.O.B. verliest beroep tegen nieuwe biowarmtecentrale Purmerend

StadverwHA
Foto Stadspartij

Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (M.O.B.), te Nijmegen heeft beroep ingesteld tegen het verlenen door de gemeente Purmerend van de omgevingsvergunning besluit van 23 oktober 2019 (het bestreden besluit) heeft voor de realisatie van een biomassacentrale inclusief waterbuffertank, ontvangstruimte en het aanleggen van een in- en uitrit aan de Visserijweg 51 te Purmerend.
 De rechtbank Noord-Holland heeft op 10 maart uitspraak gedaan in het geding tussen M.O.B. en de gemeente Purmerend over het verlenen van de omgevingsvergunning.
 De omgevingsvergunning behelst:
  • het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo en
een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo voor het realiseren van een biomassacentrale inclusief waterbuffertank, ontvangstruimte en het aanleggen van een in- en uitrit.
De biomassacentrale bestaat uit een 12 meter hoge opslagruimte voor houtsnippers, een 16 meter hoog ketelhuis en een schoorsteen van 20 meter. De waterbuffertank heeft een beoogde hoogte van 14,5 meter.
De rechtbank heeft het beroep van M.O.B. op alle aangegeven gronden ongegrond verklaart.
Beroep tegen deze uitspraak kan M.O.B. indienen bij de Raad van State.
Uitspraak:  RBNHO:2020:1744 

Milieu artikelen

Rekenkamer: ‘Aardgasvrije wijken, te hoge verwachtingen gewekt’

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om...

Raadsvoorstel: Verhuizing Milieustraat Purmerend naar de Baanstee Noord

Plan Milieustraat Baanstee Noord (gearceerd) foto: raadsstukken Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar...

Inzet houtige biomassa ‘voorlopig prima’

Houtsnippers foto Stadspartij Prof. Dr Wim C. Turkenburg hield op 27 januari j.l. tezamen met andere deskundigen een voordracht over...

Komend weekend de Nationale Bijentelling

Komend weekend van 18 en 19 april is het weer zover: de Nationale Bijentelling! Nu Nederlanders toch wat gekluisterd zijn aan eigen huis en...

Opnieuw gewijzigde openingstijden milieustraat

Vanaf vandaag, maandag 30 maart, veranderen de openingstijden van de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. De milieustraat gaat ’s ochtends eerder open...

Aanplant van bomen in het Purmerbos

Staatsbosbeheer is begonnen met het planten van groepen bomen in het Purmerbos. In totaal komen er zo’n 5.500 nieuwe bomen bij. De werkzaamheden zullen...

Milieudefensie vraagt gemeenten bouw geen nieuwe biomassacentrales, sluit bestaande

In een brief aan alle gemeenten in Nederland (ook Purmerend kreeg een exemplaar) vraagt Milieudefensie aandacht voor de lokale energietransitie. Gemeenten hebben nog ruim...

M.O.B. verliest beroep tegen nieuwe biowarmtecentrale Purmerend

Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (M.O.B.), te Nijmegen heeft beroep ingesteld tegen het verlenen door de gemeente Purmerend van de omgevingsvergunning besluit van...