HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningWoonfraude aangepakt!

Woonfraude aangepakt!

woonfraude
Woningcorporaties, politie en de gemeente streven naar een eerlijke verdeling van woonruimte en pakken samen woonfraude aan. Hiervoor hebben de partijen vandaag het convenant ‘Eerlijk wonen’ getekend. Nieuw daarin is de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen.

De woningmarkt in Purmerend is krap en de wachtlijsten zijn lang. Daarom vindt de gemeente het belangrijk de beschikbare woningen eerlijk te verdelen. Door woonfraude samen aan te pakken, komen er meer woningen vrij voor verhuur aan mensen op de wachtlijst. De spelregels voor eerlijk wonen staan op www.purmerend.nl/woonfraude.

Samenwerking

De partijen werken al langer samen. Door de gezamenlijke inzet op woonfraude worden zo’n 40 woningen per jaar teruggevorderd en beschikbaar gemaakt voor mensen op de wachtlijst.  In totaal telt Purmerend 12.000 sociale huurwoningen.

Hoge boetes

Sinds kort kan de gemeente ook een bestuurlijke boete opleggen. Zo’n boete kan oplopen tot maximaal € 18.500,-. Het onderzoek van de gemeente is bepalend voor de hoogte van de boete. Afhankelijk van de situatie kan die hoog oplopen.

Drie vormen van woonfraude

We spreken van woonfraude als er sprake is van één van deze vormen: een woning wordt onrechtmatig bewoond, doorverhuurd of gebruikt. We spreken van onrechtmatige bewoning als mensen staan ingeschreven op een adres waar ze niet wonen. Er wordt onrechtmatig doorverhuurd als de woning geheel of gedeeltelijk wordt doorverhuurd, zonder dat de verhuurder dat weet of hiervoor toestemming heeft gegeven. En van onrechtmatig gebruik van de woning is sprake, als de woning voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn drugsverkoop, wietteelt en prostitutie.

Anoniem doorgeven

Gemeente Purmerend vindt een eerlijke verdeling van huurwoningen belangrijk. Mensen die het vermoeden hebben dat iemand ergens onrechtmatig woont, kunnen dit (anoniem) doorgeven aan het meldpunt Onrechtmatige Bewoning van de gemeente: via telefoonnummer (0299) 480 490 of e-mail woonfraude@purmerend.nl

Ruimtelijke Ordening artikelen