HomeNieuwsEconomieConsumentenagenda minister Adriaansens: aanpak deurverkoop, eenvoudig online opzeggen

Consumentenagenda minister Adriaansens: aanpak deurverkoop, eenvoudig online opzeggen


Deurverkoop is straks alleen nog toegestaan als de consument ná afloop van het gesprek schriftelijk instemt met het aanbod, bijvoorbeeld per e-mail. Ook komen er aanvullende wettelijke regels die het eenvoudiger gaan maken om online een abonnement op te zeggen. Dat zijn twee van de belangrijkste doelen in de nieuwe Consumentenagenda die minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Daarnaast zet de minister via Europese afspraken in op veilige producten op de EU-markt, op betrouwbare duurzaamheidsinformatie over producten en op aanvullende regels voor aankopen die binnen een app of online spel worden gedaan, zogenoemde in-app en in-game aankopen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Mijn ambitie is dat consumenten altijd goed zijn beschermd en ondernemers eerlijk concurreren bij het zaken doen. We hebben daarmee als kabinet stappen gezet, maar zijn er nog niet. Bijvoorbeeld als het gaat om het volledig en duidelijk informeren van de consument bij online aankopen en het stoppen van misleiding. Denk aan agressieve deurverkoop dat vooral vaak kwetsbare mensen zoals ouderen treft. Daarom is de aanpak daarvan, naast een eerlijkere digitale economie, één van de speerpunten in de Consumentenagenda.”

Misleidende deurverkoop aan banden, regels telemarketing beter toepassen

Deurverkoop en telemarketing zijn indringende verkoopmethoden. Consumenten worden aan de deur of telefonisch onder druk gezet om direct in te gaan op bijvoorbeeld een nieuw energiecontract. Dit treft met name kwetsbare consumenten. Daarom gaat minister Adriaansens het zogenoemde ‘schriftelijkheidsvereiste’ ook wettelijk laten gelden bij deurverkoop. Een contract of aankoop komt dan pas rechtsgeldig tot stand wanneer de consument ná afloop van het gesprek schriftelijk instemt met het contract of aanbod.

Ook vindt het kabinet dat de regels voor telemarketing beter toegepast moeten worden. Een bedrijf of organisatie mag een consument niet tijdens het gesprek laten instemmen met een contract, maar de consument moet dit achteraf schriftelijk bevestigen. Minister Adriaansens gaat over naleving hiervan in gesprek met telemarketingpartijen en beslist daarna of hiervoor aanvullende regels nodig zijn.

Online opzeggen net zo eenvoudig als aanmelden

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Een abonnement digitaal opzeggen is soms heel lastig. Dit is onwenselijk. Het online opzeggen van een abonnement moet net zo eenvoudig zijn als het afsluiten daarvan. Het wordt consumenten regelmatig onnodig moeilijk gemaakt om op te zeggen waardoor ze langer aan een ongewenst abonnement vastzitten.”

Om hier iets aan te doen, wil minister Adriaansens nationale wetgeving introduceren om online opzeggen makkelijker te maken. In Duitsland en Frankrijk bestaan hiervoor al wettelijke verplichtingen.

Actualisering regels voor bijvoorbeeld aankopen in spelletjes en apps

De Europese Commissie heeft – mede door inzet van Nederland – onlangs in de hele EU de digitale consumentenbescherming verbeterd. Bijvoorbeeld door onveilige producten op online platforms te weren, consumenten recht te geven op updates en een verbod op nepbeoordelingen in te stellen. Nu is het zaak om deze regels actueel te houden en te laten inspelen op snelle digitale ontwikkelingen, iets wat de Europese Commissie wil doen.

Daarom gaat Nederland in de EU in ieder geval inzetten op aanvullende regels rondom zogenoemde in-app en in-game aankopen. Gebruikers waaronder kinderen krijgen in spellen op hun telefoon, gameconsole of computer regelmatig actief de mogelijkheid aangeboden om tegen betaling verder te komen in een spelletje of meer mogelijkheden van een app te ontsluiten. Wat het kabinet betreft komt er in ieder geval een verbod op lootboxes. Dit zijn virtuele schatkistjes in games waarbij een gebruiker niet weet wat hij voor een aankoop terugkrijgt als beloning.

Betrouwbare productinformatie

Nederland zet zich actief in de EU in voor strengere regels om greenwashing tegen te gaan. Dit betekent dat producten als duurzaam worden gepresenteerd, maar dat deze claim voor een consument niet na te gaan valt. Strengere regels moeten consumenten beter in staat stellen om een duurzame keuze te maken. Ook kunnen bedrijven die werkelijk duurzaam zijn zich dan beter onderscheiden met hun producten.

Gerealiseerde acties vorige Consumentenagenda (2018-2022)

De afgelopen jaren zijn belangrijke acties uit de vorige EZK Consumentenagenda (2018-2022) afgerond. Consumenten moeten nu eerst wettelijk toestemming geven voor telefonische verkoop. Maar ook met de introductie van strengere regels voor telefonische doorschakeldiensten, het recht op updates digitale producten/diensten, aanpakken van onveilige producten op digitale platforms, einde aan misleidende van-voor prijzen en cadeaubonnen die nu minimaal twee jaar geldig moeten zijn.

Economie artikelen