HomeNieuwsMilieuConcept-milieubeleidsplan nu beschikbaar voor inspraak

Concept-milieubeleidsplan nu beschikbaar voor inspraak

milieubladplan
De gemeente Purmerend heeft op 10 januari het concept-milieubeleidsplan tot 21 februari 2011 ter inzage gelegd . Burgers en overige belanghebbenden kunnen in die periode hun mening erover geven.
De inspraakreacties kunnen aanleiding geven tot aanpassing van het plan.

Purmerend heeft de afgelopen jaren in diverse activiteiten vorm gegeven aan de zorg voor het milieu. Dit heeft tot mooie resultaten geleid voor een goede leefomgeving. Voorbeelden zijn de schone bodem in Purmerend, het fijnmazige openbaar vervoersysteem en de aandacht voor duurzaamheid in zijn algemeenheid, laatstelijk nog bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Baanstee-Noord. Ondanks de economische krappere tijden wil de gemeente de ingeslagen weg voort te zetten.  Daarom is er een concept-milieubeleidsplan opgesteld. In het plan zijn de milieudoelen voor de komende jaren beschreven.

Na het verwerken van de inspraakreacties wordt het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles tijdig lukt zal dat medio maart plaatsvinden.

U kunt het plan inzien in het stadhuis, maar ook op deze website. Lees daarvoor de bijlagen.

 

Milieu artikelen