HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningCommunicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

Communicatie naar kritische bewoners over binnenwijkse ontwikkellocaties

Binnenwijks
De gemeente Purmerend heeft op een aantal locaties in de stad grond in bezit die geschikt is als ontwikkellocatie. Onlangs is de gemeenteraad  geïnformeerd over het collegebesluit om acht Binnenwijkse locaties in de gemeente Purmerend tot ontwikkeling te gaan brengen.
Het betreft de volgende locaties:
 • • Aletta Jacobslaan
  • Westerdraay (t.h.v. de Suze Groenewegstraat)
  • Torenmolen 9 • Koggenland 90/92
  • Luitje Broekemastraat
  • Riekstraat/Gaffelstraat
  • Tarwestraat
  • Overweerse polderdijk 4
Op 1 en 3 juli zijn de zes bewonersavonden geweest voor zeven ontwikkellocaties. Voor de ontwikkellocatie Overweersepolderdijk is reeds een participatietraject afgerond en is geen informatieavond gehouden. De informatieavond van de ontwikkellocaties Koggenland en Luitje Broekemastraat zijn op één locatie gehouden.
 De avonden waren kritiekvol. Hoewel de bewoners doorgaans wel begrip hebben voor de woningbouwopgave, is er veel weerstand tegen het bouwen op de locatie bij hen in de buurt. Onder andere zaken als parkeren, ontsluiting en behoud van groen spelen daarbij een rol. Behalve de felle kritiek waren  ook veel suggesties en oplossingen van mensen die betrokken willen worden bij het vervolgtraject.
Uit een korte eerste evaluatie blijkt dat het college nog specifieker aandacht moet geven aan het reeds doorlopen proces in de Tarwestraat. Dit wordt direct opgepakt. Daarnaast is duidelijk dat voor volgende bijeenkomsten de verwachtingen goed moeten worden aangestuurd. De verwachtingen omtrent de tekeningen (die er nog niet waren) waren niet eenduidig. Voor toekomstige bijeenkomsten zal duidelijker moeten zijn wat de inwoners van het college kan verwachten en wat van hen wordt verwacht.
Het vervolg
Op korte termijn worden de gestelde vragen beantwoord en zullen sommige mensen nog persoonlijk worden bezocht. Daarnaast worden door het college alle tips en oplossingen die zijn aangedragen per locatie in beeld gebracht om daaruit de ‘rode draad’ te filteren.
Het raadsvoorstel is inmiddels geplaatst op de agenda van de commissie van 4 september aanstaande.

Afbeelding: Presentatie raadsvoorstel

Ruimtelijke Ordening artikelen