HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningColleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De...

Colleges Waterland, Edam en Purmerend zoeken samenwerking naar gezamenlijke belangen De Purmer

Purmer1HA
In onze regio wordt intensief samengewerkt als onderdeel van de deelregio MRA. In regionaal verband trekt Purmerend samen op en maakt afspraken over onderwerpen als landschap, economie, bereikbaarheid en wonen. Samenwerken en afstemming is nodig om te waarborgen wat de gemeenten belangrijk vinden en waaraan wordt gewerkt. Naast het niveau van de metropool spelen ook gezamenlijke belangen dichter bij huis: zoals in De Purmer.
Thema’s met effect op De Purmer
De colleges van Waterland, Edam-Volendam en Purmerend zien daarom aanleiding het gesprek aan te gaan over thema’s waarin een gezamenlijk belang schuilt. Onder andere de actuele ambities van Purmerend voor binnenstedelijke woningbouw op eigen grondgebied (o.a. Burggolf), maar ook op thema’s die voor grotere delen van de droogmakerij spelen zoals de regionale energiestrategie, toekomstbestendige landbouwbedrijven, glasvezel, recreatie, het Purmerbos en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Thema’s die in meer of mindere mate een effect hebben op De Purmer.
Droogmakerij De Purmer onder de loep
Om het gesprek met elkaar goed geïnformeerd te kunnen voeren is afgesproken dat een onafhankelijk adviesbureau voor elke gemeente bestaand beleid en ambities inventariseert en relevante effecten (van ontwikkelingen) op De Purmer op overzicht in kaart brengt, om daarna in gezamenlijkheid te bepalen of en hoe aan een gezamenlijk vervolg inhoud kan worden gegeven.
De verwachting is dat de resultaten in het najaar aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen