HomeNieuwsVerkeer en VervoerCollege toch weer in gesprek met omwonenden ziekenhuis

College toch weer in gesprek met omwonenden ziekenhuis

parkeren ziekenhuis.jpg
In de forumvergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van donderdag 10 april jl. waren omwonenden van het ziekenhuis insprekers.
Door het invoeren van betaald parkeren op het ziekenhuisterrein is in de buurt eromheen een groot parkeerprobleem ontstaan. De gedupeerde omwonenden hebben niet de indruk dat het college de probleemsituatie goed aanpakt. Ook missen ze het overleg tussen het college en hen, lieten ze al insprekend weten.
 

Begin februari jl. heeft het college een hoorzitting gehouden, waar zo’n 60 omwonenden van het ziekenhuis op af kwamen. Veel bezoeker van het ziekenhuis ontwijken het betaald parkeren op het betaalde ziekenhuisterrein en zetten hun auto in de buurt.
"Opvallend overigens de hoeveel dure auto’s op die wijze worden gestald", merkte één van de buurtbewoners al eerder op.

Wethouder Krieger ging namens het college aan de slag om te bezien wat er in overleg met het ziekenhuis nog te regelen viel.
De beste oplossing zou zijn als het ziekenhuis niet het eerste half uur, maar de eerste twee uur gratis parkeren zou hanteren. Maar op dat punt blijkt het ziekenhuisbestuur onvermurwbaar.
Omdat wethouder Krieger tegenover deze houding van het ziekenhuis machteloos staat, komt vergunning-parkeren en wat cosmetische oplossingen (half op stoep parkeren) in beeld.

De bewoners hebben na enige eerder aankondigingen van het college, onlangs eindelijk een brief met mogelijkheden gekregen en een reactieformulier.
Wat de bewoners echter willen, in direct overleg met het college afdoende afspraken maken, komt het college echter niet aan tegemoet.
Tijdens het inspreken door de buurbewoners Heijselaar en Van der Meer kwam er duidelijkheid. De tribune van de raadzaal was goed gevuld met buurtgenoten. Bij menigeen was de spanning over hoe het zou aflopen van het gezicht te lezen.

Wethouder Krieger wilde aanvankelijk nog het onderwerp van de politieke agenda laten schrappen, maar daar stak Roald Helm (stadspartij) een stokje voor. Door zijn toedoen werd die beslissing afhankelijk gemaakt van de afloop van het inspreken.

De bewoners vroegen drie dingen aan college en raadsleden in het forum:

  1. een snelle oplossing (vergunningparkeren) voor de zwaarst getroffen straten, te weten Kraggeveenstraat-Basisveenstraat;
  2. door de uitbreiding van het ziekenhuis, gevolgd door behandeltaken, patiënten,            bezoekers en ziekenhuiswerkers, is de infrastructuur, in het bijzonder de toegang niet  meer toereikend. De toegang en de verkeersafwikkeling zouden na bestudering anders moeten worden ingericht;
  3. graag zouden de bewoners overleg met het college willen over de directe maatregelen (vergunningen) en infrastructurele zaken.

slagbomen ziekenhuis.jpgDoor Roald Helm (Stadspartij) en Chris Zandvoort (GroenLinks) werd aan de wethouder ook gevraagd of er wel goed is opgelet of de (milieu) vergunningen wel zijn of nog moeten worden aangepast op de toename van het verkeer van en naar het ziekenhuis.

De raadsleden in het forum vonden de vragen van de bewoners zeer redelijke, zodat wethouder Krieger niets anders restte dan op de vragen van de bewoners in te gaan.
Er loopt nu een inventarisatie onder buurtbewoners over de situatie. Als die klaar is dan gaat Krieger hierover in overleg met de bewoners, liet hij weten. Krieger vroeg de bewoners de daarom ook de formulieren hiertoe snel in te sturen.
"Een uiterste inzenddatum ontbreekt evenwel op het formulier wethouder", merkte Thea de Hilster (PvdA) alert op.

Aan de orde komen in het overleg college bewoners in ieder geval:

  • snelle invoering van vergunningparkeren voor Kraggeveenstraat-Basisveenstraat;
  • verkeersafwikkeling inclusief een mogelijke andere ingang van de parkeerplaats.

Aan de raadsleden, en zo ook indirect aan de bewoners, zegde Krieger toe de vergunning van het ziekenhuis op actualiteit te controleren. Tevens om een overzicht te geven van de toename van de verkeersdruk vanwege de groei van het ziekenhuis.
Duidelijk was wel dat het punt niet van de politieke agenda kon worden afgevoerd.
In een volgend forum komt de problematiek opnieuw, zoals besproken en afgesproken, aan de orde.

Hoewel de situatie nog verre van opgelost is, gingen de bewoners naar huis met het gevoel dat er met voortvarendheid en in overleg met hen, aan een oplossing wordt gewerkt.

Verkeer en Vervoer artikelen