HomeNieuwsVerkeer en VervoerCollege stelt eenrichtingsverkeer Van IJsendijkstraat voor

College stelt eenrichtingsverkeer Van IJsendijkstraat voor

vanijsendijkstraa201
Al vele jaren zijn er klachten van bewoners over de sterk toenemende verkeersdrukte en verkeersonveiligheid voor fietsers in de Van IJsendijkstraat tussen de Dr.J.M.den Uyllaan en het Achterom. Het college heeft thans de gemeenteraad voorgesteld om op het stuk tussen
Dr. J.M.den Uyllaan en het Achterom eenrichtingsverkeer in te gaan voeren.

De verkeersintensiteit in de Van IJsendijkstraat zal conform het verkeersmodel groeien van ca. 9.800 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) naar ca. 13.500 mvt/etmaal in 2020, terwijl de norm voor dit type ontsluitingsweg is afgestemd op ca. 8.000 mvt/etmaal. Door deze groei komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Van IJsendijkstraat sterk onder druk te staan. Ook kan vastgesteld worden dat de Van IJsendijkstraat in vergelijking met de omliggende gebiedsontsluitingswegen onevenredig veel verkeer te verwerken krijgt.

Ten behoeve van de leefbaarheid en verkeersveiligheid is het van belang dat de Van IJsendijkstraat wordt heringericht op een dusdanige manier dat de verkeersintensiteit aanzienlijk wordt teruggedrongen en er ruimte wordt gecreëerd voor fietsvoorzieningen. Om deze reden wordt dan ook voorgesteld ter plaatse van het Achterom eenrichtingsverkeer in te stellen richting de Koog.

In de vergadering van de commissie SOB van 13 janauri 2011 zal na instemming, het college een conceptverkeersbesluit nemen dat gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen, waarna een definitief besluit door het college wordt genomen, waarin ook de ingediende zienswijzen worden beantwoord.

ZIE OOK:

Verkeer en Vervoer artikelen