HomeNieuwsMilieuCollege plaatst stiekem een chip in de kliko

College plaatst stiekem een chip in de kliko

afvalchip.jpg Met verbazing constateerden Purmerendse burgers dat de gemeente Purmerend elektronische chips in de nieuwe kilo’s heeft geplaatst. In het Noordhollands Dagblad van 10 december 2009 laat gemeentewoordvoerder Hoek, desgevraagd door die burgers, weten dat er inderdaad een chip zit in de nieuwe kliko.

De antwoorden van de gemeente verontrusten de burgers, die dus constateren dat de gemeente stiekem hun klikoafvalgedrag met een elektronische chip observeert. Ze vinden dat ze in hun privacy worden aangetast, vooral omdat onbekend is wat op de chip staat of wordt opgeslagen. De gemeente maakt de verontwaardiging nog erger door bikkelhard te laten weten dat kliko’s waarin zich geen (werkende) chip bevindt als illegaal te beschouwen. Deze kliko’s zullen worden ingenomen. Slechts door aangifte van diefstal van de kliko bij de politie en het daardoor verkrijgen van een proces verbaal, kan bij de gemeente een nieuwe kliko worden verkregen. Een pikant gegeven, immers de gemeente is zelf de ‘dief’ van de kliko waarop de aangifte doelt.

roaldkl1De aaneenschakeling van onzin in de antwoorden van de gemeente in de krant op de ontdekking en vragen van de verontruste burgers, heeft Stadspartij-raadslid Roald Helm (foto) tot het stellen van raadsvragen geleid.

De vragen zijn, onder meer:

Vraag 1)
Waarom is bij de behandeling in de raad een bij het nemen van het raadsbesluit geen aandacht gegeven respectievelijk één woord geschreven over het aanbrengen van een chip in de kliko?

Vraag 2)
Waar zit deze chip in de kliko

Vraag 3)
Hoe kan hij controleren dat deze chip er ook werkelijk zit.
Hoe weet het college zeker dat de chip er bij aflevering van de kliko inzat?
Kan deze chip de ruwe handelwijze met de bak qua robuustheid wel aan?
Hoe kan de burger controleren dat deze chip (indien aanwezig) ook werkt?
Hoe vaak per jaar moet de burger controleren dat de chip er nog zit en nog werkt?

Vraag 4)
Containers die geen chip bevatten worden gezien als illegale containers en door de gemeente ingenomen, dat stelt de woordvoerder. Waar staat deze sanctie in de voorlichting over de kliko’s en in de Verordening (de gebruiksvoorwaarden)?

Vraag 5)
Kan de gemeente zomaar bakken ontvreemden zonder van diefstal te worden beschuldigd (men  moet immers aangifte doen) temeer als ze op een andere manier, een sticker bijvoorbeeld aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld?

Vraag 6)
Met welk doel zit de chip in de kliko?
Waarom is hierover met  de raad geen inhoudelijk overleg gevoerd?
Waarom is bij de voorlichtingscampagne voor de burgers op geen enkel wijze bekend gemaakt dat er een chip (met welk doel dan ook) in de bak zit?

Externe links:

ZIE OOK:

 

 

 

Milieu artikelen