HomeNieuwsVeiligheidCollege: Geen problemen met Marokkanen in Purmerend

College: Geen problemen met Marokkanen in Purmerend

eberhard vd laan.jpg
Het college van B&W van Purmerend zegt dat er geen sprake is van Marokkanen- problematiek in Purmerend. Dit in tegenstelling tot de minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard van der Laan (foto), die Purmerend wat betreft overlast van Marokkaanse groepen gelijkstelt met Ede en Gouda.

De minister deed zijn uitspraken na vragen van de Tweede Kamer over de maatregelen van die de minster zal nemen om incidenten met groepen Marokkanen in de toekomst te voorkomen. Van der Laan voegde aan zijn antwoord toe: “Ik heb tegen mijn ambtenaren gezegd: ik wil iedere keer dat er iets gebeurt, bij wijze van spreken uitrukken. Ik heb et een beetje ordinair gezegd: hijs me in een auto, dan gaan we kijken in Gouda, Ede of Purmerend, of waar het zich voordoet. Dan gaan we praten met de slachtoffers, onze solidariteit tonen. We gaan praten met de burgemeester hoe het zat met de formatie van de politie op dat moment. Ik zal dat waarmaken.”

Vragen

Naar aanleiding van deze merkwaardige opmerking van de minister stelde de Stadspartij vragen aan het college van B&W van Purmerend waarom de minister Purmerend in één adem noemt met gemeenten als Gouda en Ede. Laatstgenoemde steden hebben regelmatig te kampen met golven van geweld en overlast van Marokkaanse groepen. Nu de minister ook Purmerend schaarde in dit rijtje, wilde de Stadspartij weten of ook Purmerend behoort tot de gemeenten die bestuurlijk overleg voeren over Marokkanenproblematiek. Dit bleek niet het geval. Ook is er geen overleg tussen de gemeente Purmerend en de minister over dit soort zaken.

Het college van B&W begrijpt de reactie van de minster dan ook totaal niet. “Als door de uitspraak van de Minister de indruk wordt gewekt dat Purmerend problematiek kent die vergelijkbaar is met de problematiek in Gouda en Ede dan betreuren wij dat, want dit is niet het geval. Allochtone jongeren doen het goed in Purmerend en de beeldvorming die mogelijkerwijs door deze uitspraak van de Minister kan ontstaan over hen is onterecht,” aldus het college van B&W.

ZIE OOK:

Veiligheid artikelen