HomeNieuwsVerkeer en VervoerCollege geeft plotseling actieve steun aan Stadspartij bij terugdringen fileleed

College geeft plotseling actieve steun aan Stadspartij bij terugdringen fileleed

filewegtoveren
In een in allerijl opgesteld persbericht laat het college van B&W weten dat de Standpunten van de Stadspartij over het oplossen van de files op de jaagweg en Laan der Continenten, achterhaald zijn. Maar is dat ook zo? Bij deze verklaring van het college kunnen forse vraagtekens worden geplaatst. Vooropgesteld dat het college het standpunt van de Stadspartij plotseling alle steun geeft, is dat de goede kant van het bericht.

Afgelopen week publiceerde de Stadspartij over de mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid van Purmerend. Volgens de Stadspartij zou de inrichting van de Jaagweg verbeterd moeten en kunnen worden. Daarnaast zou de capaciteit van de wegen in Weidevenne bij de A7 uitgebreid moeten worden.

 Het college laat nu plotseling weten dat de uitwerking van deze plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Het bericht van de Stadspartij zou dus achterhaald zijn.
Verkeerswethouder Hans Krieger: “De dingen die de Stadspartij signaleert zijn niet nieuw. Wij kijken al naar gedegen en structurele oplossingen voor knelpunten. De uitvoering van de maatregelen bij de A7 gaat dit jaar van start. Je kunt hierbij denken aan uitbreiding van bestaande rotondes en het plaatsen van doseerlichten door Rijkswaterstaat. Deze maatregelen zijn bedoeld om de afwikkeling van het verkeer in Weidevenne en de doorstroming op de A7 te verbeteren. De spitsstrook van Purmerend in de richting van Zaandam wordt opengesteld gelijktijdig met de opening van de Tweede Coentunnel in 2012. Dit pakket zal de bereikbaarheid van Purmerend aanzienlijk verbeteren. Het project is financieel volledig gedekt door het Rijk, de Stadsregio en de gemeente Purmerend.

Er wordt ook volop gewerkt aan de verbetering van de Jaagweg waarbij het doortrekken van de busbaan bij Het Schouw de eerste prioriteit heeft. Purmerend werkt samen met de Provincie, de Stadsregio en de gemeente Waterland om de doorstroming op de Jaagweg te verbeteren. Financiële middelen voor het realiseren van dit project zullen vooral door de Provincie, Het Rijk en de Stadsregio beschikbaar gesteld moeten worden.”

Zorgvuldig verborgen gehouden
Hoewel de woorden van de wethouder een onverwachte forse steun zijn voor de realisering van de plannen van de Stadspartij, zijn ze ook merkwaardig.
Tot dit bericht als een reactie op de publicatie van de Stadspartij kwam, heeft het college namelijk de raad op geen enkele wijze geïnformeerd over deze voortvarende aanpak in het oplossen van het fileleed.

Het zal toch niet zo wezen dat wethouder Krieger in verkiezingstijd dit bericht zorgvuldig verborgen hield, en het exclusief voor zijn eigen VVD propaganda wilde gebruiken? Of nog erger, dat het college nu maar wat positiefs zegt onder het motto ‘achterhaald’ om de Stadspartij de wind uit de zeilen te nemen bij de kiezers?

Kan de Stadspartij toveren?
Hoe het ook moge wezen. Door toedoen van de Stadspartij gloort er ineens toch weer hoop voor al die Purmerenders die zich in de spits door de dagelijkse files in en om Purmerend wurmen.

In Dagblad Waterland van afgelopen zaterdag werd fractievoorzitter Ernst Ankersmit door tekenaar Frank Muntjewerf afgebeeld als een tovenaar. Compleet met tovenaarsmantel, toverhoed en toverstokje weet hij de files op te lossen (zie afbeelding).  De tekenaar, maar ook Ernst Ankersmit, zullen toch verbaasd hebben opgekeken toen dit tovenaarsbeeld nog ‘waar’ bleek te wezen ook.

Lees ook: Laan der Continenten kan filevrij als de bestuurlijke wil er is

Verkeer en Vervoer artikelen