HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningCollege gaat in overleg met Wherestad over Wheermolen-West

College gaat in overleg met Wherestad over Wheermolen-West

wheermolenactie
Tijdens de informatiebijeenkomst van zaterdag 13 februari vernamen aanwezige raadsleden van de bewoners, verenigd in de Bewonersvereniging Wheermolen West, dat Wherestad vergevorderde plannen heeft voor de sloop van hun woningen. Vooruitlopend op die plannen hebben de bewoners van Wherestad ook vernomen dat er door Wherestad geen onderhoud meer wordt gepleegd. Daardoor ontstaat er door het onaantrekkelijk raken van de woningen leegstand, omdat potentiële bewoners afhaken.

De raadsleden constateerden dat er bij de gemeente geen officiële plannen zijn ingediend noch bekend zijn m.b.t. de door de bewoners bij de raad gemelde sloopplannen. Hierdoor zijn deze sloopplannen sowieso al onuitvoerbaar omdat de raad een motie aannam van de Stadspartij. Die motie maakt wilde sloopplannen van een woningcorporatie onmogelijk. De Stadspartij nam aan dat deze motie unaniem door de raad zou zijn aangenomen, maar later bleek de toen niet aanwezige SP er om de één of andere duistere reden bezwaar tegen te hebben. Maar gelukkig is het de SP maar denken we dan maar.

Door de Stadspartij, Leefbaar Purmerend en GroenLinks werd afgesproken om deze kwestie in de raadsvergadering van 18 februari aan de orde te stellen. Bij deze actie sloten zich D66 de SP en later ook het AOV aan. Met een motie werd dit in de raadsvergadering aan de orde gesteld. Al snel bleek dat de hele raad vond dat het college met Wherestad in overleg dient te treden om de realiteit bij deze woningbouwcorporatie te doen weerkeren.

Wethouder Engels (wonen) zegde toe met Wherestad in overleg te treden en daarover terugmelding te doen aan de raad. Aan de orde komen in dat overleg:

  • Wherestad erop te wijzen dat er zolang de gemeenteraad niet heeft besloten over de plannen van Wherestad, de bewoners niet met allerlei onrust genererende zaken behoren te worden bestookt;
  • Wherestad erop te wijzen dat de woningen goed moeten worden onderhouden en niet tot de tactiek van verpaupering moet worden overgegaan.
     

De Stadspartij wacht de terugmelding van de wethouder in deze kwestie nu even af.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen