HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningCollege beantwoord vragen STADSPARTIJ over slecht functioneren afwatering Klein Where

College beantwoord vragen STADSPARTIJ over slecht functioneren afwatering Klein Where

KLein Where
foto Stadspartij

Bewoners van de nieuwe buurt Klein Where in Wheermolen hebben al enige jaren veel last van een niet goed functioneerde afwatering. Dat het systeem onvoldoende functioneert wordt ook door bouwer BAM toegegeven.

Naar aanleiding van deze situatie heeft Helana Aslander van de STADSPARTIJ vragen gesteld aan het college. Die zijn nu beantwoord.

De overlast situatie en het leed van de bewoners wordt op Regio Purmerend en RTV Purmerend uit de doeken gedaan.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de gemeente bekend is met het probleem. De wateroverlast wordt veroorzaakt door het systeem voor de hemelwaterafvoer (Jura) van de woning zelf.

BAM (de bouwer) gaat onderzoeken of het systeem niet functioneert door een fout in het ontwerp of dat er een andere oorzaak is.

Oplossingsrichting wordt gezocht

Eind maart beoordeelt de BAM, samen met een externe deskundige, die via de rechtsbijstand van één van de bewoners is ingeschakeld, de mogelijke oorzaak. Hierna bepalen zij samen met de betrokken partijen de oplossingsrichting.

BAM heeft een proef gedaan waarbij de bladvangers aan de achtergevel zijn verhoogd. Hierdoor zou het systeem meer druk moeten krijgen. Helaas heeft dit niet bij alle woningen het gewenste resultaat opgeleverd.

De bouwfout had niet in een eerder stadium gesignaleerd kunnen worden. Op de aangeleverde vergunningstekening stond de HWA (hemelwaterafvoer) bij elke woning op de erfafscheiding met een afdoende diameter van 80 mm. Deze oplossing voldoet voor de toetsing van de vergunning en gaf geen aanleiding tot zorgen.

De gemeente  heeft de ingediende vergunningsaanvraag getoetst. Ook het Hoogheemraadschap (HHNK) heeft meegedacht in de uitwerking van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een wadi langs de dijk rond het gebied. HHNK heeft zich niet bezig gehouden met het detailniveau van de hemelwaterafvoer van de woningen.

Verantwoordelijkheid bij bouwer BAM

De verantwoordelijkheid voor de niet functionerende afwatering ligt bij de BAM. Een aantal inwoners heeft reeds contact gezocht met de BAM over de geconstateerde problemen. Ook als gemeente hebben we de BAM verzocht om hier op korte termijn iets aan te doen. De BAM heeft naar de bewoners aangegeven dat zij de problemen met de hemelwaterafvoer gaat oplossen. Dit valt onder de bouwgarantie.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor fouten die gemaakt worden bij de bouw. De bouw van de woningen is een verantwoordelijkheid van de BAM en niet van de gemeente

Gemeente past afvoer goot aan

Bij een achttal woningen is er hoogteverschil tussen de aanleg van de door de BAM aangelegde goot en de openbare weg. Om de overlast voor de bewoners zo spoedig mogelijk op te lossen heeft de gemeente in overleg met de BAM afgesproken dat de gemeente hier de goot verhoogt zodat deze weer goed aansluit op de openbare ruimte.

De aanpassing aan de goot bij acht woningen wordt in overleg met de bewoners zo spoedig mogelijk verholpen. Dit wordt gedaan vanuit de gemeente.
De planning van de BAM is bij de gemeente niet bekend.

Ruimtelijke Ordening artikelen