HomeNieuwsEconomieCollege acht Serious Request in Purmerend niet meer haalbaar

College acht Serious Request in Purmerend niet meer haalbaar


Tot voor kort ging het college er van uit dat voor de zomer 2016 bekend zou zijn welke stad met een nationale uitstraling Serious Request zou mogen organiseren. inmiddels is bekend dat 3FM pas rond de winter een besluit wil nemen.

Daarmee is de voorbereidingstijd verkort van anderhalf jaar tot een jaar. Het college vindt deze periode te kort om kwaliteit op Purmerends niveau aan dit evenement te kunnen verbinden. Het college is daarom van mening dat Purmerend zich beter niet kandidaat kan stellen voor 2017.

Samenwerking met het bedrijfsleven

In een brief aan de gemeenteraad laat het college weten dat er andere opties kansrijk lijken. Tussen de gemeente, bedrijfsleven en instellingen op het gebied van sport en cultuur zijn verschillende gesprekken gevoerd in de route naar kandidaatstelling voor Serious Request.

ln alle gesprekken viel het college op hoe enthousiast en betrokken het bedrijfsleven is bij alles wat speelt in de stad. Die betrokkenheid beperkt zich niet tot promotie, maar gaat veel verder; er is ook warme belangstellingen voor andere ontwikkelingen in Purmerend.
“ln onze samenleving is veel onderlinge verbondenheid’, daar is het college enorm blij mee en trots op. Deze onderlinge samenhang is het waard om te behouden en te versterken.”

Kansen voor Purmerend op het gebied van Stadspromotie

De gezamenlijke inspanningen van gemeente en ondernemers in de aanloop naar Serious Request heeft inmiddels geleid tot de vorming van een enthousiaste klankbordgroep die – over de grenzen van een eenmalíg evenement heen – nadenkt over en werkt aan promotie van Purmerend. ln deze groep is nu, aldus het college, draagvlak voor een identiteit, een voorkeur en voorstellen voor uitwerkingen naar nieuwe bewoners, geïnteresseerd bedrijfsleven en meerdaagse bezoekers.

Het college laat aan de gemeenteraad vervolgens het volgende weten.  “De wijze waarop wij u in het vervolgproces zouden willen betrekken Het enthousiasme van onze betrokken ondernemers en de concrete voorstellen van hun klankbordgroep willen we delen met u. Daarvoor nodigen we u (gemeenteraad red.) uit voor een informele bijpraatsessie direct na het zomerreces. U wordt, onder meer door onze ondernemers, meegenomen in de voortgang van de samenwerking, de concrete voorstellen en het perspectief naar de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat het enthousiasme dat zo zichtbaar leeft in onze stad bij u kan rekenen op interesse en aandacht. Wij hopen u (De gemeenteraad red.)dan ook na het zomerreces te kunnen voorstellen aan de ondernemers in onze klankbordgroep zodat ook de – zo belangrijke relatie tussen politiek en ondernemers verder kan worden versterkt.”

Economie artikelen