HomeNieuwsPartij NieuwsCoen Lageveen lijsttrekker Stadspartij – Beemster Polder Partij

Coen Lageveen lijsttrekker Stadspartij – Beemster Polder Partij

V.l.n.r Bert Meulenberg, Mario Hegger, Coen Lageveen, Nico de Lange
foto Stadspartij

Coen Lageveen is de lijsttrekker voor Stadspartij-Beemster Polder Partij voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen zijn vanwege de fusie tussen Purmerend en Beemster al op  24 november van dit jaar.

Coen volgt de huidige Wethouder Mario Hegger op als lijsttrekker voor de Stadspartij. Mario Hegger heeft de Stadspartij drie keer vertegenwoordigd als lijsttrekker en vond het tijd dat hij het stokje nu moest overdragen aan een opvolger. Door de fusie van de gemeente Beemster en Purmerend en het samengaan van Beemster Polder Partij en Stadspartij is hij de eerste lijsttrekker voor de Stadspartij voor het nieuwe grondgebied.

Coen Lageveen is niet alleen naar de mening van Mario Hegger een prima opvolger om de partij te leiden in de komende verkiezingsstrijd. Ook de partijleden zijn er enthousiast over. Coen voelt de benoeming als lijsttrekker als een grote eer en verantwoordelijkheid met het oog op het belang van de inwoners en ondernemers van Purmerend en Beemster. 

Coen is nu twee bestuursperioden raadslid voor de Stadspartij, lid van de rekenkamercommissie en plaatsvervangend fractievoorzitter voor de partij.

Dat Coen nu lijsttrekker is betekent geenszins dat Mario Hegger de politiek gaat verlaten. Mario blijft actief voor de partij en is ook weer beschikbaar als wethouder in een nieuw te vormen college.

De Stadspartij en de Beemster Polder Partij hebben  recent  aangekondigd om samen te gaan. Veel leden  van de Beemster Polder Partij hebben zich aangesloten bij de Stadspartij en dat zal  ook zichtbaar zijn op de nog te publiceren kandidatenlijst.

Tot 1 januari 2022 blijven de fracties van zowel de Stadspartij als de Beemster Polder Partij zelfstandig de raadswerkzaamheden verzorgen in de raden van Purmerend en Beemster. Wel vindt ondertussen afstemming en leren van elkaar over de diverse stedelijke problematiek plaats. Na de fusiedatum van 1 januari 2022 heft  de Beemster Polder Partij zich op en gaat op in de Stadspartij.

Al eerder werd vastgesteld dat het DNA van beide partijen bijzonder goed overeenkomt.Het van buiten naar binnen werken, dat wil zeggen besturen vanuit het belang en met inbreng van de inwoners, staat bij beide partijen hoog in het vaandel. Ook hebben beide partijen een hoog gehalte aan leden die actief zijn in de samenleving op velerlei gebied.. En… niet onbelangrijk om te vermelden, beide partijen zijn onafhankelijk en hebben geen enkele binding met een landelijk sturende politieke organisatie. De belangen van inwoners van  stad en platteland staan voorop en geen ideologische beginselen. “Straatstenen en lantaarnpalen zijn niet links of rechts”, zo heeft een van onze leden het eens kernachtig uitgedrukt.

Nu de lijsttrekker is gepresenteerd wordt er gezamenlijk actief  gewerkt aan een verkiezingscampagne waarin het nog af te ronden verkiezingsprogramma leidend zal zijn.

Namens de fracties, de besturen en de leden van zowel de Stadspartij als de Beemster Polder Partij spreken de fractievoorzitters Nico de Lange (BPP) en Bert Meulenberg (Stadspartij)  alle vertrouwen uit in Coen Lageveen als lijsttrekker.
De Stadspartij – Beemster Polder Partij gaat de verkiezingen dan ook met  vitaliteit en vertrouwen tegemoet!

Coen Lageveen en Mario Hegger
foto Stadspartij

Partijnieuws artikelen