HomeNieuwsPartij NieuwsPresentatie coalitiekakkoord Stadspartij, D66, AOV, VVD, CDA

Presentatie coalitiekakkoord Stadspartij, D66, AOV, VVD, CDA

kandcoll1
Op een door de zon omlijste Bevrijdingsdag, presenteerden de coalitiepartijen D66, VVD, AOV, CDA en Stadspartij aan de pers het coalitieprogramma voor de komende jaren.
De presentatie vond plaats in Concordia op de Koemarkt. Bert Meulenberg, fractievoorzitter van de Stadspartij trad op als gespreksleider. De vragen van de pers werden door de beoogde wethouders en de fractievoorzitter van het AOV, medeopsteller van het programma, beantwoord.

Inleidend gaf Bert Meulenberg aan dat dit coalitieakkoord niet op alle vragen een antwoord zal hebben. Ook niet dat met dit akkoord de problemen in Purmerend voor altijd verleden tijd zijn. Het is een akkoord dat ruimte biedt en omkadert de lokale situatie. Het biedt ruimte voor maatschappelijk initiatieven, biedt de mogelijkheid voor diversiteit in oplossingen en de individuele ruimte is groot. Er zijn duidelijk grenzen aan de maakbaarheid van de samenleving door de overheid. De kracht moet meer komen uit de samenleving zelf. De verantwoordelijkheid en de inzet van de overheid is om die te stimuleren.

Nadrukkelijk wordt dan ook de communicatie en de inbreng van burgers en de samenleving in het algemeen centraal gesteld. Meer nog dan in het verleden. De slogan: van buiten naar binnen zal daardoor een extra dimensie krijgen.

Het nieuwe college liet weten dat nadrukkelijk de dialoog met de gemeenteraad wordt gezocht. Vandaar dat er items in worden genoemd die zullen worden aangepakt, maar deze niet per definitie van tevoren in dit akkoord zijn dichtgetimmerd. Integendeel er is juist veel ruimte gelaten voor inbreng van de gemeenteraad. Uiteraard zal het college wel knopen doorhakken en de noodzakelijk besluiten nemen als het erop aankomt c.q. niet anders kan, zo liet Roald Helm (Stadspartij) weten.

De bijeenkomst vond plaats in een gemoedelijke stemming. De bijna enige vraag van de pers was dat de bebouwing van het kommetje A7 wederom wordt genoemd. Dit terwijl daar vorig jaar veel commotie over ontstond. Edwin Voorbij (D66) is de kandidaat wethouder die deze problematiek in zijn portefeuille heeft en beantwoordde deze vraag dan ook. D66 was verleden jaar een tegenstander van de komst van een louter auto boulevard in het kommetje. Genoemd wordt in het akkoord nu echter de ontwikkeling naar een volwaardige bedrijvenlocatie met een gevarieerd aanbod. Die optie vindt D66 zeker aantrekkelijk. Dit vanwege de economische c.q. werkgelegenheidsimpuls voor Purmerend. Edwin Voorbij zal er als wethouder goed opletten dat als er een ontwikkeling komt deze ook in dit kader past.

Hieronder vindt u het juiste coalitieakkoord integraal bijgevoegd.

 

Partijnieuws artikelen